Leskovac: Akomulacija “Barje”, kratka istorija

Акумулација Барје. – Акумулација Барје настала је изградном насуте бране, изграђеног од каменог набачаја са централним глиненим језгром и прелазним филтерским слојевима од језгра према каменом набачају, узводно од села Барја на... Read more »

Leskovac: Akumulacija “Barje”, kratka istorija

Акумулација Барје. – Акумулација Барје настала је изградном насуте бране, изграђеног од каменог набачаја са централним глиненим језгром и прелазним филтерским слојевима од језгра према каменом набачају, узводно од села Барја на... Read more »