Leskovac: Akomulacija “Barje”, kratka istorija

Loading

Акумулација Барје.Акумулација Барје настала је изградном насуте бране, изграђеног од каменог набачаја са централним глиненим језгром и прелазним филтерским слојевима од језгра према каменом набачају, узводно од села Барја на 33.450 м речног тока Ветернице. Пројектована је тако да се може надвисити за шест метара, чиме би се запремина додатно повећала за десет милиона кубних метара за потребе наводњавања и производње електричне енергије.
Њене садашње карактеристике су: да је висина изнад корита реке 65 м, а висина од темеља 75 м. Она тако омогућује укупну запремину акумулације 40.670.000 м3 , док је корисна запремина акумулације 21.000.000 м3 .Дужина бране у круни износи 326 м, ширина круне бране преко које пролази пут је 10 м. Максимална ширина бране у стопи је 350 м што је знатно више од њене дужине у круни. Висина валобрана је 1,10 м, а капацитет прелива је 1,270 кубних метара у секунди, док је капацитет евакуатора 280 кубних метара у секунди. Да би брана била саграђена укупно је ископано 300.000, а насипано 1.300.000 кубних метара материјала.
Инјекциона галерија је елипсастог облика са светлим отвором 1,80×1,25 од армираног бетона, дебљине зидова: тип I и тип П 80 цм, а тип III 65 цм.
Дренажна галерија, постављена управо на инјекциону галерију, од армираног је бетона правоугаоног облика, са сводом, и служи да слободним падом одведе воду низводно од бране, кроз низводну косину.
Инјекциона завеса је изведена из галерије, а слева и десна бочна завеса са терена.
Командна зграда у приземљу има трафо разводни 0,4 КW, аку батерију са претпростором за смештај киселине, просторију за дизел агрегат, радионицу, два магацина, санитарни чвор, улазни хол, а на спрату електрокоманду, четири радне просторије, собу за одмор са решо-кухињом, санитарни чвор и ходник. Од посебне је важности и опрема за техничко осматрање бране. Најпре свеска 1 за геодетско осматрање са распоредом АЕ стубова за микрометријскетачке, репера за прецизни нивелман, свеска 2 за геодетско осматрање, затим, уређаји за мерење укупних притисака, електрофреквентни екстензиометри са великом базом, девет инклинометријских уређаја за одређивање сле- гањаихоризонталнихпомерањау телу бране и пијезометри за мерење нивоа подземних вода.
У брану је уграђена глина, филтри I и II, камени ситнеж, шљунак, дробина, камен, бирани камен, материјал из ископа, бетон и арматура 1.501.828 кубних метара.
Тако она постаје симбол и обележје читавог водосистема ”Барје” и својим изгледом фасцинира допуњујући измењени амбијснт и по- стајс фасада всликог језсра којс је почсло свој живот зајсдно са њом.
Језеро се штити од непосредног загађивања у такозваној ужој зони која се простире до 500 м од ивице језера, а она је морала бити обележена видљивим баријерама, али без ограђивања. У тој зони забрањује се и свака градња објеката, септичких јама, канализације, депоније и других сличних објеката. На том простору не може се узгајати стока, живина нити се могу отварати рибњаци. Насупрот томе, могли су се подизати воћњаци и шуме или обрађивати земљиште, али без употребе агротехничких мера.
С обзиром на конфигурацију терена, ова зона обухвата територију целог сливног подручја реке Ветернице, до испод бране, подручја одакле се акумулација снабдева водом. У тој зони забрањена је изградња индустријских или других објеката који могу бити загађивачи. Ипак, у тој зони се могу подизати мањи индустријски погони, али под условом да њихов технолошки процес не угрожава акумулацију загађивањем. Досадашње анализе физичко-хемијских својстава показују да је вода из акумулације одличног квалитета и да се одговарајућим технолошким поступцима обраде може успешно прерађивати у питку воду.

ИЗВОР: Водовод, Лесковац

Recommended For You

About the Author: Medija centar 016

Ostavite odgovor