Извођач радова ЈКП „Водовод“ – Лебане, инвеститор локална самоуправа. Вредност радова на проширењу и реконструкцији система за одводњавање атмосферских вода износи 739.677,00 динaра + пдв – објављено је на званичном сајту општине Лебане.