Goran Jović, direktor Privredne komore Srbije – Regionalne privredne komore Jablaničkog i Pčinjskog upravnog okruga

Loading

LESKOVAC –  Na zvaničnom sajtu Regionalne privredne komore Jablaničkog i Pčinjskog okruga objavljeni su podaci o Goranu Joviću, direktor Privredne komore Srbije – Regionalne privredne komore Jablaničkog i Pčinjskog upravnog okruga od 01.01.2017. godine. Prenosimo ih u celini

BIOGRAFIJA GORANA JOVIĆA

Datum rođenja: 13. jun 1961. godine, Lebane, Srbija
Državljanstvo: Republika Srbija
Nacionalnost: srpska
Porodični status: oženjen, otac dve kćerke

Obrazovanje:
Pravni fakultet Kragujevac, Srbija, pravnik, Privredna Akademija Novi Sad, Srbija, 
diplomirani pravnik, Privredna Akademija Novi Sad, Srbija, master 

Članstvo u profesionalnim udruženjima:
* Član Izvršnog odbora Zajednice preduzetnika Srbije 2002 – 2004. godine
* Predsednik Regionalne zajednice preduzetnika Jablaničkog i Pčinjskog okruga 2002. – 2004. godine
* Član Upravnog odbora Projekta „RSEDP“ 2005. godine
* Član Skupštine Centra za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga

Ključne kvalifikacije:
I – Privredno pravo – komorski sistem – preduzetništvo – MSP
1. Ekspert za komorski sistem (autor organizacije Regionalne privredne komore Leskovac – Statuta, Pravilnika o organizaciji, Pravilnika o sistematizaciji, Uputstva o sadržaju i tokovima dokumenata)
2. Lice odgovorno za organizaciju i poslovanje Regionalne privredne komore Leskovac 
3. Organizator i učesnik na okruglim stolovima i savetovanjima o privredi, propisima i preduzetništvu
4. Organizator i učesnik edukacije „HACCP – treninzi za povećanje konkurentnosti juga Srbije“
5. Organizator i učesnik edukacije „Poslovno ponašanje i kooperativna kutura“
6. Jedan od autora i menadžer projekta „HACCP/ISO 22000 – edukacija za povećanje konkurentnosti privrede juga Srbije” 
7. Jedan od autora i realizatora projekta „Formiranje i razvoj Alko-klastera južne Srbije u funkciji edukacije i jačanja ekonomskog razvoja juga Srbije” 
8. Menadžer projekta „Stvaranje uslova za formiranje poslovnih zona u graničnom području” 
9. Jedan od učesnika u pripremi i realizaciji projekta „Centri za podršku biznisu – prečica za prekograničnu saradnju” 
10. Jedan od autora i realizator projekta „Zaštita oznakom geografskog porekla leskovačkog ajvara“
11. Menadžer i učesnik u pripremi i realizaciji prekograničnog projekta e-učenja
12. Jedan od menadžera projekta „Centri za žensko preduzetništvo“ 
13. Učesnik u pripremi i realizaciji projekta „2RETURN“ 
14. Menadžer projekta „Susedske poslovne organizacije i preduzeća – jačanje kapaciteta i zajednički napredak“ 
15. Menadžera projekta „Klub Klastera“ u okviru IPA Jadranskog prekograničnog programa 
16. Menadžer projekta „Stručne veštine koje obezbeđuju i daju bezbedne prehrambene proizvode, zaštitu potrošača i kompetitivnost Zapadnog Balkana (HACCP-škole)“ 
17. Član tima Privredne komore Srbije za izradu nacrta Zakona o privrednim komorama
18. Koordinator projekta „Unapređenje privredne saradnje matice i dijaspore i stvaranje uslova za formiranje Udruženja “Dijaspora južne Srbije”.
19. Koordinator projekta „Evo prilike – razvoj održivog mehanizma podsticanja i osnaživanja nezaposlenih mladih za ulazak u svet rada i biznisa u Jablaničkom okrugu“
20. Koordinator projekta „Budi drugačiji! – Unapredjenje inovativnog pristupa zapošljavanju i zapošljivosti mladih u Jablaničkom okrugu“.
21. Menadžer projekta „Bugarsko srpski gurmanski voz“ u okviru INNTERREG – IPA prekograničnog Programa Bugarska – Srbija.
22. Rukovodilac projekta registracije zaštićene oznake geografskog porekla – ime porekla „Leskovačka sprža“.

II Obučen i za:
* Evropske integracije – uspešno završio Evropsku akademiju za zaposlene u privrednim komorama zapadnog Balkana Vlade Velike Britanije i Privredne komore Slovenije
* Komunikacijske veštine, veštine moderacije i prezentacije i veštine upravljanja ljudskim resursima – obuka Fondacije Hans Zajdel
* Sposobnost upravljanja ljudskim resursima – obuka Privredne komore Vojvodine i BK fakulteta
* Rad komorskog sistema zapadnih zemalja van EU – obuka Vlade Islanda i Kompanije Zdravlje-Actavis
* Formiranje Regionalnih Centara za razvoj i implementaciju programa EU – obuka Vlade Irske (program RSEDP)
* Pristupanje EU i formiranje Regionalnih razvojnih centara – obuka UNDP
* Obuka za medijatora – sertifikat Centra za medijaciju Srbije, upisan na listu medijatora Srbije
* Specijalizovana obuka posrednika – medijatora za sporazumno finansijsko restruktuiranje privrednih društava. – Privredna komora Srbije, Partneri za demokratske promene Srbija, Evropska banka za rekonstrukciju i razvoj (2014 god.).
* Osnovna i specijalistička obuka u finansijskom restruktuiranju.

Specifično iskustvo u zemlji i inostranstvu:
* Organizacija Međunarodne smotre folklora „Iustinijana Prima“ 
* Organizacija promocije Roštiljijade u Ljubljani i Beogradu, u saradnij sa CHF International/USAID
* Organizacija Sajma preduzetništva u Leskovcu, u saradnji sa CHF International/USAID
* Organizacija susreta predsednika privrednih komora ex YU 
* Organizacija više obuka privrednika juga Srbije u Sloveniji i Bugarskoj
* Organizacija više poseta predstavnika diplomatskog kora jugu Srbije
* Organizacija mnogobrojnih sajmskih i drugih privrednih manifestacija, susreta privrednih delegacija i trgovinskih misija privrednika sa područja juga Srbije u zemlji i inostranstvu
* Učesnik, predavač i promoter privrede juga Srbije na mnogobrojnim konferencijama, privrednim skupovima i manifestacijama u zemlji i inostranstvu
* Suosnivač Privredne komore Severne Grčke i Jugoistočne Srbije
* Predstavnik Privredna komore Srbije u Grčkoj

Podaci o profesionalnom iskustvu:
1. Službenik u organima lokalne samouprave – opština Lebane od 1987. do 1992. godine
2. Privatni preduzetnik od 1991. godine
3. Predsednik Udruženja zanatlija Lebana od 1995. do 2001. godine
4. Osnivač i predsednik Opšteg udruženja preduzetnika Lebana, Bojnika i Medveđe od 2001. do 2002. godine
5. Predsednik Regionalne zajednice preduzetnika za Jablanički i Pčinjski okrug od 2002. do 2004. godine
6. Direktor Glavne filijale Dunav osiguranja Leskovac od 2012. godine – 2014. godine
7. Predsednik Regionalne privredne komore Leskovac od 2003. godine – 2017. godine
8. Direktor Privredne komore Srbije – Regionalne privredne komore Jablaničkog i Pčinjskog upravnog okruga od 01.01.2017. godine

Ostale aktivnosti, nagrade i priznanja: 
9. Osnivanje Kancelarije za ekonomske veze sa dijasporom pri Regionalnoj privrednoj komori Leskovac, sa Ministarstvom za dijasporu Republike Srbije 2007. godine
10. Osnivanje Centra za medijaciju pri Regionalnoj privrednoj komori Leskovac, sa Centrom za medijaciju Srbije
11. Osnivanje Udruženja proizvođača ajvara, sertifikacija i zaštita imena geografskog porekla sa partnerima iz Italije – Privrednom komorom Siene i kompanijom Icaro iz Kortone
12. Zahvalnica Privredne komore Srbije za posebne radne zasluge 
13. Diploma sa plaketom povodom 150 godina osnivanja Privredne komore Srbije 
14. Zahvalnica kompanije “Heba” Bujanovac za dugogodišnju saradnju i doprinos u radu 
15. Zahvalnica Turističke organizacije Srbije za organizovanje predstavljanja na sajmovima 
16. Priznanja Beogradskog sajma za organizovanje nastupa juga Srbije na Etno sajmu hrane i pića
17. Plaketa opštine Surdulica za doprinos razvoju opštine Sudulica 
18. Priznanje sa zahvalnicom Ambasade Srbije u Sloveniji za uspešnu saradnju 
19. Suosnivač i potpredsednik Privredne Komore Severne Grčke i Jugoistočne Srbije.
20. Predstavnik Privredne komore Srbije u Grčkoj
21. Dobitnik priznanja Kapetan Miša Anastasijević za 2015. godinu za menadžera godine komorskog sistema Srbije 

Leskovac, septembar 2018. godine 

Recommended For You

About the Author: Medija centar 016

Ostavite odgovor

%d bloggers like this: