Narodna bibliteka „Radoje Domanović“: „Autorsko pravo u bibliotečko-informacionoj delatnosti – autorsko delo i internet”

Loading

LESKOVAC – Narodna biblioteka „Radoje Domanović“ u Leskovcu organizuje 7. juna akreditovani seminar u okviru programa Stalno stručno usavršavanje bibliotečko-informacionih stručnjaka „Autorsko pravo u bibliotečko-informacionoj delatnosti: autorsko delo i internet.” Autori i realizatori stručnog seminara su dr Tatjana Brzulović Stanisavljević i dr Dragana Stolić iz Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković“ iz Beograda.

Seminar je namenjen bibliotekarima Jablaničkog okruga. Seminar se sufinansira sredstvima Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i iz budžeta grada Leskovca.

Datum: 7. j u n; vreme: 9:3 0  d o 1 5:0 0  č a s o v a; mesto održavanja: Č i t a o n i c a Narodne bibliotke „Radoje Domanović“.

Recommended For You

About the Author: danilo kocic

Ostavite odgovor

%d bloggers like this: