Leskovac: Iz budžeta za Program ventelesne opodnje izdvojeno pet miliona dinara

Loading

LESKOVAC – Grad Leskovac je i ove godine izdvojio pet miliona dinara za finansiranje Programa vantelesne oplodnje. Kriterijumi za ostvarivanje prava na finansijsku pomoć za vantelesnu oplodnju su: da par ima državljanstvo Republike Srbije; da par ima prebivalište (boravište za interno raseljena lica) na teritoriji grada Leskovca najmanje godinu dana pre dana podnošenja zahteva; da žena u momentu podnošenja zahteva nije navršila 45 godina života; da je par, ukoliko je žena mlađa od 42 godine, iskoristio pravo na tri pokušaja koji se finansiraju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

izvod iz matične knjige venčanih ili izjava overena od strane dva svedoka da par ostvaruje zajednicu života u skladu sa Zakonom kojim se uređuju porodičnio dnosi (u slučaju vanbračne zajednice);

– uverenja o državljanstvu Republike Srbije para;

– uverenja o prebivalištu para (boravištu za interno raseljena lica);

– fotokopije ličnih karti ili štampani podaci sa elektronske lične karte;

– profaktura zravstvene ustanove koja se nalazi na listi Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, a koja će sprovoditi postupak vantelesne oplodnje, o visini sredstava potrebnih za pokriće troškova vantelesne oplodnje i rešenje o upisu ustanove u registar kod nadležnog organa;

– potvrda Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje – Filijale za Jablanički okrug Leskovac, da je par iskoristio pravo na tri pokušaja koji se finansiraju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, ukoliko je žena mlađa od 42 godine. Ukoliko je žena starija od 42 godine ovaj dokaz nije potrebno podnositi.

Ovim želimo da podsetimo javnost na finansijsku pomoć koju Grad pruža svim parovima koji imaju problema sa sterilitetom, a koja je počela prošle godine i dalje traje.

Dodatne informacije možete dobiti na broj 016/200-806 ili 016/244-322, a prijve podnosite u Odseku za društvenu brigu o deci i boračku invalidsku zaštitu u Starom uredu – navodi se na zvaničnom sajtu Grada Leskovca..

 

Recommended For You

About the Author: Medija centar 016

Ostavite odgovor