Tehnološki fakultet Leskovac: 66 slobodnih mesta

Loading

LESKOVAC – Na leskovačkom Tehnološkom fakultetu, koji je deo Niškog univerziteta, prijavila se 54 kandidata, a po konkursu bilo je slobodno 120 mesta. Drugim rečima, ostalo je nepopunjeno 66 mesta. To je moglo i da se očekuje, jer se slično bilo i proteklih godina.

%

Tehnološki fakultet u Leskovcu upisaće u prvu godinu osnovnih akademskih studija ukupno 120 studenata, kao i 1studenta sa invaliditetom, 1 studenta pripadnika romske nacionalnosti i 1 studenta državljanina Republike Srbije koji je u školskoj 2018/19 godini završio srednju školu u inostranstvu, čije studije se finansiraju iz budžeta Republike Srbije, na sledećim studijskim programima:

HEMIJSKE TEHNOLOGIJE – 60 studenata:
Farmaceutsko-kozmetičko inženjerstvo
Ekološko inženjerstvo
Organska hemijska tehnologija i polimerno inženjerstvo

PREHRAMBENA TEHNOLOGIJA I BIOTEHNOLOGIJA – 40 studenata:
Prehrambena tehnologija
Biotehnologija

TEKSTILNE TEHNOLOGIJE: – 20 studenata
Tekstilno inženjerstvo
Industrijski dizajn tekstilnih proizvoda

Školarina za samofinansirajuće studente je 45.000 dinara, a za studente strane državljane iznosi 1.100 evra.

%

Na sajtu Tehnološkog fakulteta daje se i odgovor na pitanje:

ZAŠTO NAŠ FAKULTET?

Tehnološki fakultet u Leskovcu obrazuje studente na akreditovanim studijskim programima osnovnih, master i doktorskih akademskih studija u oblasti tehnološko inženjerstvo (hemijske, prehrambene, tehstilne tehnologije, biotehnologije i upravljanje materijalnim i energetskim tokovima).

Ukoliko želite da saznate šta je sve potrebno da bi se sintetisale farmakološki aktivne supstance, kako i zašto se proizvode predmeti od polimernih materijala koji nalaze široku primenu u medicini, kozmetici i širokoj potrošnji,zašto je neophodno pratiti parametre koji utiču na zagađenje i uništenje životne sredine (obrada otpadnih voda, ocena zagađenosti vazdušne sredine, projektovanje zaštite i monitoringa vazduha, izbor najpovoljnijeg postupka ili tehnologije za razvoj adekvatnog sistema za upravljenje otpadom u određenoj oblasti),kako rukovoditi tehnološkim procesima prerade žita i proizvodnje pekarskih proizvoda,koje se metode koriste u postupku analize i simulacije tehnološkog procesa,kako se danas koriste računari i savremeni programski paketi u procesu projektovanja i izrade odeće pozivamo vas da upišete Tehnološki fakultet.

To je jedan od načina i dobar početak za dobijanje odgovora na ova i još mnogo pitanja koja savremena tehnologija postavlja.

Nećete pogrešiti – TEHNOLOGIJA JE VAŠ PRAVI IZBOR!

Tehnološki fakultet u Leskovcu danas predstavlja vrhunsku obrazovnu i naučno-istraživačku organizaciju i instituciju od posebnog društvenog interesa koja uspešno prati razvoj hemijskih, farmaceutsko-kozmetičkih, polimernih, prehrambenih, tekstilnih tehnologija, kao i tehnologija u oblasti zaštite životne sredine, i koja predstavlja osnovu za modernu privredu u okviru tehnološkog razvoja naše zemlje u 21. veku.

S obzirom da profesori Tehnološkog fakulteta uživaju visok naučni i stručni renome u zemlji i inostranstvu oni su urednici i/ili recenzenti renomiranih internacionalnih i domaćih naučnih časopisa, kao i publikacija koje izdaje Fakultet (monografije, zbornici radova sa Simpozijuma, udžbenici, pomoćni udžbenici).

Većina nastavnika i saradnika Tehnološkog fakulteta su uključeni u naučnoistaživačke i razvojne projekte koje finansira Ministarstvo nauke, ali i u projekte koje finansiraju međunarodne institucije, državne institucije, organi lokalne samouprave i domaća preduzeća Fakultet prilikom izbora novih saradnika uključuje kandidate iz reda najboljih studenata, čijim uključenjem u naučnoistraživački rad se ostvaruje misija kontinuiranog obezbeđenja naučnog podmlatka.

Na realizaciji studijskih programa svih nivoa studija na Tehnološkom fakultetu za izvođenje nastave danas je angažovano 46 nastavnika, 14 saradnika, 6 studenata doktorskih studija i 1 doktorant, svi stipendisti Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, kao i 1 student doktorskih studija. U radnom odnosu na Fakultetu su 41 nastavnik i 14 saradnika, i to: 19 redovnih profesora, 9 vanrednih profesora, 12 docenata, 1 predavač, 12 asistenata, 1 asistent pripravnik i 1 saradnik u nastavi.
Nenastavno osoblje čine lica koja obavljaju stručne, administrativne i tehničke poslove, uključujući pravne, računovodstveno-finansijske, studijsko-analitičke, informatičke, bibliotečke i druge. Nenastavno osoblje na Fakultetu čini 37 zaposlenih, od kojih 13 sa visokom stručnom spremom, 5 sa višom stručnom spremom, 13 sa srednjom stručnom spremom i 6 sa osnovnom školom. (Izvor: Tehnološki fakultet u Leskovcu)

 

 

Recommended For You

About the Author: danilo kocic

Ostavite odgovor