Завод за јавно здравље Лесковац: Контрола квалитета ваздуха у животној средини

Loading

ЛЕСКОВАЦ – Завод за јавно здравље Лесковац, као овлашћена лабораторија, има решење Министарства пољопривреде и заштите животне средине бр. 353-01-00343/2017-17 од 24.02. 2017. године да може вршити контролу квалитета ваздуха у животној средини, јер испуњава услове прописане чл. 60 став 1. Закона о заштити ваздуха (Сл. гласник РС бр. 36/09 и 10/13) и чл. 2, 3, 4. и 5. Правилника о условима за издавање дозволе за мерење квалитета ваздуха и дозволе за мерење емисије из стационарних извора загађивања (Сл. гласник РС бр. 1/12).

Завод за јавно здравље Лесковац као овлашћена лабораторија испуњава захтеве стандарда SRPS ISO/IEC 17025. Мерења квалитета ваздуха врши се ускладу са прописаном методологијом о чему се води лабораторијска документација, а провере рада лабораторија врши Акредитационо тело Србије сваке године.

Завод за јавно здравље Лесковац врши контролу квалитета ваздуха и мери концентрације сумпордиоксида, чађи и азотдиоксида у 24-сатним узорцима и укупне таложне материје са анализом тешких метала (Cd, Pb и Zn) у месечном узорку у складу са Законом о заштити ваздуха (Сл. гласник РС бр. 36/2009), Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха (Сл. гласник РС бр. 11/10) и Уредбом о изменама и допунама Уредбе о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха (Сл. гласник бр. 75/2010).

Завод за јавно здравље Лесковац, сваке године потписује  Уговор о пружању услуга контроле квалитета ваздуха на територији града Лесковца (Технолошки факултет) са Министарством заштите животне средине Републике Србије  и у складу са тим у обавези је да доставља месечне и годишње извештаје Министарству животне средине и Агенцији за заштиту животне средине.

Завод за јавно здравље Лесковац

 

Recommended For You

About the Author: danilo kocic

Ostavite odgovor

%d bloggers like this: