Primer za ugled: Dr Marko Krstić doktorirao na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu

Loading

LESKOVAC – Leskovčanin Marko Krstić, koji je studirao i doktorirao 2019. godine na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, bavi se mogućnostima primene algoritama veštačke inteligencije u sticanju navika korisnika digitalne televizije i pronalaženja sadržaja od interesa u mnoštvu dostupnog.

Rezultate ovog istraživanja objavljujio (tri rada) u međunarodnim časopisima sa SCI liste, dva rada na međunarodnim konferencijama i jedan na domaćoj konferenciji.

Doktorsku “Personalizovani programski vodiči za digitalnu televiziju” napisanu pod mentorstvom prof. Milana Bjelice. „Istovremeno sa doktorskim studijama, 2013. godine počeo sam da radim u odseku za Informacione tehnologije (IT) Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL), gde svojim akademskim pridodajem i praktična znanja o IT tehnologijama. Posle šest godina rada na ovim poslovima postao sam član Nacionalnog centra za prevenciju bezbednosnih rizika u IKT sistemima Republike Srbije, osnovanog u okviru RATEL-a, kaže dr Krstić.

Pored istraživačkog rada, doprinos društvu daje i kroz aktivno učešće u ostalim aktivnostima naučne i stručne zajednice. Bio je govornik na više konferencija koje se bave temom veštačke inteligencije i sajber bezbednošću. Recezent je za nekoliko konferencija iz Azije koje se bave ovom tematikom. Od trenutnih aktivnosti ističe učešće na еvropskim projektima o primeni veštačke inteligencije u digitalnoj forenzici, zaštiti dece na internetu i sprečavanja njihovog maltretiranja u sajber prostoru.Član je IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) udruženja i Udruženja inženjera elektrotehnike Srbije (UDIES).

„Gledanje televizije svakako je jedna od omiljenih ljudskih aktivnosti. Prelaskom sa analognog na digitalno emitovanje programa, bez obzira koji se način pristupa koristi, količinе i raznovrsnost sadržaja koji se nudi značajno su povećane. Pronalaženje željenog sadržaja u ovakvom okruženju nije lak zadatak, jer dostupni sadržaj prevazilazi mogućnost korisnika da ih sam pretraži u razumnom vremenu. Iako su pružaoci usluga distribucije medijskih sadržaja kroz štampane i elektronske programske vodiče pokušali da reše ovo pitanje, problem pretraživanja sadržaja je samo prebačen u drugi oblik i nije bilo značajnijeg napretka u нјиховом rešavanju“, pojašnjava dr Krstić.

Za buduće planove i dalje vezuje oblasti veštačke inteligencije i sajber bezbednost, ali sa znatno većim fokusom na njihovo prilagođavanje društveno-socijalnim vrednostima i primenu etičkih načela.

Marko Krstić rođen je 1986. godine u Leskovcu gde je završio Osnovnu školu „Vasa Pelagić” i sa odličnim uspehom prirodno-matematički smer Gimnazije Leskovac. Iako trenutno ima mnogo obaveza, ne zaboravlja rodni kraj. Kako često voli da naglasi, najveću zahvalnost za svoje uspehe duguje porodici i okruženju u kojem je odrastao. Za majku Slađanu, jednu od najboljih leskovačkih farmaceuta i profesoricu Medicinske škole u Leskovcu, kaže da mu je još u detinjstvu usadila ljubav prema nauci i istraživanju, dok su mu priče oca Žarka o njegovom rodnom selu Dadincu, sa najvećim brojem fakultetski školovanih ljudi u odnosu na broj stanovnika, uvek bile na umu kada bi se susreo sa nekom preprekom u svom akademskom razvoju i zato smatra da su se baš kroz igru i dečija nadmudrivanja sa svojom sestrom Marijom, u selu Dadincu, razvile i njegove sposobnosti za rešavanje istraživačkih problema.

Recommended For You

About the Author: danilo kocic

Ostavite odgovor