Tehnološki fakultet – Leskovac počeo sa radom 1979. godine

Loading

ЛЕСКОВАЦ – Tехнолошки факултет у Лесковцу је високошколска установа са својством правног лица у саставу Универзитета у Нишу. Факултет је образовна и научна установа која у оквиру своје делатности организује и изводи академске студијске програме на свим нивоима студија.

Технолошки факултет у Лесковцу Универзитета у Нишу почео је са радом 1979. године на локацији ул. Дурмиторска 19, Лесковац, као девети факултет овог универзитета, када је и уписао прву генерацију студената на два одсека: биохемијски одсек са фармацеутско-козметичким и прехрамбеним смером и текстилни одсек са механичко-текстилним и хемијско-текстилним смером, у четворогодишњем трајању. Школске 1987/88. год. извршене су измене наставних планова. Формирана су 3 нова профила и то: Органска хемијска технологија и полимерно инжењерство, Хемијско и биохемијско инжењерство и Текстилно инжењерство у петогодишњем трајању.

Октобра 1994. године Технолошки факултет је наставио са радом и у новоадаптираној згради на другој локацији (Булевар ослобођења 124, Лесковац), у којој је премештено и седиште Факултета. Школске 2002/03. године усваја се нови наставни план са 6 смерова: Органска хемијска технологија и полимерно инжењерство, Хемијско и биохемијско инжењерство, Фармацеутско-козметичко инжењерство, Прехрамбено инжењерство, Текстилно инжењерство и Дизајн и пројектовање текстилних производа у петогодишњем трајању. Школске 2003/04. године скраћено је трајање студија по овим смеровима на четири године.

По овом програму се настава одвијала до 2007/08. год. када су уведене студије сагласно Болоњској декларацији, на Студијским програмима: Хемијске технологије, Прехрамбене технологије и биотехнологија и Текстилна технологија на основним и дипломским академским студијама. Докторске академске студије су организоване у оквиру студијског програма Технолошко инжењерство.

Recommended For You

About the Author: danilo kocic

Ostavite odgovor