Konstitutivna sednica Skupštine grada Leskovca 19. avgusta

Loading

ЛЕСКОВАЦ – На основу члана 56. став 3. Закона о локалним изборима (Службени гласник Републике Србије, број 129/07, 34/10 – Одлука УС, 54/11, 12/20, 16/20 – аутентично тумачење и 68/20), члана 30. Статута града Лесковца (Службени гласник града Лесковца, број 28/18) и члана 7. и 9. Пословника Скупштине града Лесковца (Службени гласник града Лесковца), број 3/19 и 4/19 –испр., председник Скупштине града Лесковца из претходног сазива Александар Ђуровић данас је сазвао конститутивну седницу Скупштине града Лесковца која је заказана за понедељак 17. август 2020. године. Седница ће почети у 9 часова у великој сали Скупштине града.

Предложен је следећи дневни ред:

  1. Извештај Градске изборне комисије града Лесковца о изборима за одборнике Скупштине града Лесковца спроведеним 21. јуна 2020. године.
  2. Образовање Верификованог одбора за утврђивање да ли су подаци из уверења о избору сваког одборника истоветни са подацима из извештаја Градске изборне комисије, као и да ли је уверење издато од Изборне комисије као надлежног органа, ради потврђивања мандата одборницима Скупштине града Лесковца.
  3. Извештај Верификационог одбора и потврђивање мандата новоизабраним одборницима Скупштине града Лесковца.
  4. Избор председника Скупштине града Лесковца.
  5. Постављање секретара Скупштине града Лесковца.
  6. Избор чланова Одбора за мандатно-имунитетска питања.

konstitutivna 1konstitutivna 2

Recommended For You

About the Author: danilo kocic

Ostavite odgovor

%d bloggers like this: