LEBANE – OPŠTINSKO VEĆE: Obezbediće prevoz učenika do udaljenih sela

Loading

LEBANE – U Lebanu je održana prva sednica Opštiskog veća posle nedavnih lokalnih izbora. Na ovoj sednici razmatran je i usvojen Predlog poslovnika o radu Opštinskog veća, a većnici su usvojili i zapisnik sa 47. sednice Opštinskog veća. Razmatran je i usvojen i Predlog odluke o drugoj izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Lebane za ovu godinu, kao i Predlog odluke o završnom računu za 2019.

Kako je obrazložio rukovodilac Odeljena privrede i finansija Saša Mladenović, rebalans je proizašao iz potrebe da se nakon Vanrednog stanja izazvanog korona virusom preraspodele sredstva i odrede prioriteti. Mladenović je istakao da je Završni račun za 2019. godinu pokazao na osnovu provere revizora da su sredstva trošena namenski i da nije uočena nijedna nepravilnost.

Na ovoj sednici data je saglasnost da se odobre budžetska sredstva za dodelu nagrada za pet učenika generacije, odnosno za najbolje učenike 5 obrazovnih ustanova sa područja opštine Lebane, a odobrena su i budžetska sredstva da se i početkom ove školske godine tradicionalno  finansijski pomogne polazak đaka prvaka u školu.

Razmatran je i usvojen zahtev Osnovne škole ,,Radovan Kovačević-Maksim” da se odobri rad tri personalna asistenata u pružanju usluge učenicima koji rade po takozvanom IOP 2 programu.

Posebno važna tačka dnevnog reda odnosila se i na raspisivanje oglasa za autoprevoznika koji će vršiti prevoz učenika u udaljenim selima ili mestima na nerentabilnim linijama.

Ovaj predlog obrazložila je načelnica Opštinske uprave Tanja Bogdanović.Ona je podvukla da će subvencionisanjem ovih linija biti stvoreni uslovi za nesmetan odlazak i dolazak učenika iz škole. Istovremeno, prevoz đaka moći će da vrše samo licencirani prevoznici, rečeno je ovom prilikom.Na sednici Opštinskog veća razmatran je i usvojen i predlog Opštinskog pravobranilaštva za davanjem saglasnosti za sklapanje sporazuma za naknadu nematerijalne štete.

Bratislav Lekić/TV 4S

Recommended For You

About the Author: danilo kocic

Ostavite odgovor