Leskovac: Podsticajna sredstva za poljoprivredu 30 miliona dinara

Loading

ЛЕСКОВАЦ – Град Лесковац је преко Буџетског фонда за развој пољопривреде расписао Конкурс за доделу подстицајних средстава у периоду од 14. септембра 2020. године све до утрошка опредељених средстава, најкасније до 25. септембра. Средства за подстицајна средства пољопривредним произвођачима, у укупном износу од 30 милиона динара, обезбеђена су из буџета Града Лесковца.

Конкурс је расписан за 3 мере:

– меру 101 – Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава,

– меру   301 – Инвестиције за унапређење и развој руралне инфрастрктуре и услуга, односно бушење бунара дубине до 100 метара, пречника 80 до 300 мм и

– меру – Подстицаји за промотивне активности у пољопривреди.

Председник Буџетског фонда за развој пољопривреде Дејан Ранђеловић говорио је о поменутим мерама: „Када је у питању мера 101, за ову меру захтев за повраћај новца могу да поднесу регистрована пољопривредна газдинства са територије града која су улагала у опрему за сточарство, воћарство, пчеларство, машине за обраду земљишта, системе за наводњавање, они који су подигли нове воћњаке, пластенике. Повраћај ће износити од 30-50% од вредности инвестиције без обрачунатог ПДВ-а, максимално за једну инвестицију 80.000 динара, за подизање воћњака максимално 100.000 динара по хектару. У оквиру поменуте мере, једно пољопривредно газдинство може максимално да оствари 160.000 динара, минимално 10.000 динара. Укупан буџет за ову меру износи 29,1 милион динара.“

Ранђеловић је говорио и о другој мери, мери 301 и истакао да је максимални износ финансијских подстицајних средстава за бушење бунара биће од 30-60%, од трошкова бушења бунара и куповине опреме, без обрачунатог ПДВ-а, максимално 120.000 динара по једном регистрованом пољопривредном газдинству. Додао је и да укупни буџет за ову меру износи 600.000 динара.

Говорећи о трећој мери, мери Подстицаји за промотивне активности у пољопривреди, Ранђеловић је истакао да захтев могу поднети удружења и задруге са територије града Лесковца, која имају у плану учествовање, односно организовање сајмова, изложби и манифестација.

„Максимални износ финансијских подстицајних средстава за ову меру износиће 100% од прихватљивих трошкова са ПДВ-ом, који не може бити већи од 100.000 динара, максимално 200.000 динара. Укупан буџет за ову меру износи 300.000 динара.“

Весна Николић, саветник у Одељењу за привреду и пољопривреду, том приликом истакла је да помоћ приликом попуне захтева, провере документације, у смислу комплетности, административне усаглашености, прихватљивости, пољопривредним произвођачима пружају упошљници Одељења за привреду и пољопривреду.

Recommended For You

About the Author: danilo kocic

Ostavite odgovor

%d bloggers like this: