SO LEBANE: Usvojen završni račun i izabrani novi direktori

Loading

LEBANE – Danas je održana druga sednice SO Lebane. Na početku sednice razmatran je Predlog odluke o usvajanju završnog računa za 2019. godinu.

Kako je u obrazloženju kazao načelnik Odeljenja za finansije Saša Mladenović završni račun baziran je na osnovu izveštaja Državne revizorske kontrole koja nije uočila nijednu nepravilnost raspodele i trošenja buetskog novca u opštini Lebane. On je dodao da su prihodi i rashodi pokazali da su se sredstva lokalne samouprave trošila namenski i u skladu sa zakonom.

Odbornici su na sednici razmotrili i usvojili i Predlog odluke o drugoj izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Lebane za 2020. godinu.

Saša Mladenović je i kod ove tačke dnevnog reda ponovio stav da se vodi računa o trošenju opštinske kase, a drugi rebalans, kako je rekao proistekao je iz potrebe da se neutrošena i planirana sredstva preraspodele, jer je virus kovid 19 onemogućio realizaciju mnogih programa, a sa druge strane javila se potreba da se ona preusmere po prioritetima kao što su osnovno i srednje obrazovanje.

Predsednik opštine Ivan Bogdanović naglasio je da se budžetska sredstva uprkos njihovoj neutrošenosti usled epidemije coronavirusa mogu i moraju preraspodeliti na programe od opšteg interesa.

Na sednici SO Lebane razrešen je direktor JKP Vodovod Lebane Miodrag Spasić, a na njegovo mesto izabran je Miodrag Stojiljković, u Narodnoj biblioteci ,,Branko Radičević” dužnost direktora ubuduće će obavljati Tijana Ristić umesto dosadašnjeg direktora Mihajla Ilića, razrešen je i direktor SRC Lebane Miloš Stojanović, a njegovo mesto zauzeo je Nenad Jović, u JKP Imovina umesto razrešenog direktora Bojana Jovanovića postavljen je Novica Stojković, a u Centru za socijalni rad za direktora je postavljen Dragan Cvetković umesto dosadašnje direktorke Dragane Gocić Vukadinović koja je smenjena uz preporuku resornog ministarstva koje je iznelo mišljenje da su učinjenio znatni propusti u radu.

Direktor JKP Veterinarska stanica Vladimir Denić dao je ostavku, a odbornici su na njegovo mesto postavili Slavišu Mitića.

Na sednici je usvojen i Predlog odluke o mreži javnih osnovnih škola na teritoriji opštine Lebane, kao i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na mrežu ustanova PU Dečiji vrtić “Dečija radost” Lebane. Odbornici, međutim, nisu dali saglasnost na Predlog rešenja na godišnji plan rada za radnu 2020/2021. godinu za PU Dečiji vrtić “Dečija radost” Lebane, kao i na Predlog rešenja o davanju saglasnosti na izveštaj o radu PU Dečiji vrtić “Dečija radost” Lebane, kao i na program rada ove ustanove, jer kao je rečeno ova ustanova je prekoračila ovlašćenja kod zapošljavanja novih radnika bez saglasnosti lokalne samouprave.

Odbornici su se izjasnili i o Predlogu rešenja o davanju saglasnosti predsedniku opštine Lebane za potpisivanje Ugovora o održavanju vodovodnih šahti i bunara, sa JKP “Vodovod” Lebane, kao i o Predlogu odluke o usvajanju finanasijskog izveštaja sa izveštajem revizora za 2019. godinu JKP “Vodovod” Lebane.

Posebno važno je i pitanje koje se odnosi na Predlog Odluke o platama, naknadama i drugim primanjima izabranih i postavljenih lica u organima opštine Lebane i naknadama odbornika Skupštine opštine Lebane.

Pred odbornicima su se našla i usvojena su i rešenja o razrešenju i imenovanju članova upravnih i nadzornih odbora javnih preduzeća i ustanova, školskih odbora.

Odbornici SO Lebane pozitivno su se izjasnili i o predlozima rešenja za izbor svih odbora važnih za funkcionisanje lokalne samouprave, kao što su Odbor za za izbor i imenovanja, Odbor za propise i upravu, Odbor za društveno-ekonomski razvoj, privredu i finansije, Odbor za društvene delatnosti, Odbor za urbanizam, građevinarstvo i stambeno-komunalne delatnosti, Odbor za rad i razvoj mesnih zajednica, Odbor za poljoprivredu i razvoj sela, Odbor za zaštitu i unapređenje životne sredine, Odbor za odnose sa verskim zajednicama, Odbor za predstavnike i pritužbe, Odbor za nagrade i priznanja, Odbor za borbu protiv korupcije, Odbor za utvrđivanje predloga naziva ulica, trgova, zaselaka i delova naseljenih mesta i Odbor za socijalna pitanja -objavila je TV 4S.

Recommended For You

About the Author: danilo kocic

Ostavite odgovor