VLASOTINCE: Jovan Stanković izabran za potpredsednika Saveta za mlade

Loading

JOVAN STANKOVIĆ: PRIMER ZA UGLED

ВЛАСОТИНЦЕ – На седници Скупштине општине, на чијем дневном реду је било 46 тачака, а између осталих избор савета и комисија.

Да Власотинце даје простор партиципацији младих у власти по угледу на републички и покрајински ниво, као и по угледу на друге јединице локалних самоуправа, поред неколико младих одборника и чланова Општинског већа, показује и избор младих на функције у сталним радним телима Скупштине општине, као и усвајање четврте тачке дневног реда – предлога Решења о образовању Савета за младе као посебног сталног радног тела Скупштине општине општине Власотинце и избору чланова Савета за младе, што је у складу са Законом о локалној самоуправи, а предвиђено је Законом о младима, као и Статутом општине и Пословником Скупштине општине Власотинце. У Савет за младе је изабрано 7 чланова, на челу са председником Јованом Станојевић и замеником председника Јованом Станковићем.

Услови који су квалификовали најбоље међу младима у Власотиначкој општи је да су ти појединци активностима и поступцима значајно афирмисали позитивну улогу и значај младих у локалној заједници, односно који су добитници школске, факултетске, научне односно друге награде од значаја за различите области интересовања младих.

Добар пример за то је и Јован Станковић, дугогодишњи омладински активиста и млади лидер, заменик председника Савета за младе општине Власотинце кога смо контактирали и питали за мишљење о данашњем избору на ову функцију: „За мене овај тренутак представља признање мог дугогодишњег деловања у области омладинске политике, а дата функција ме обавезује да од данас на даље своје компетенције, знање и искуство, безрезервно, пожртвовано и искрено, ставим у службу свих грађана општине Власотинце, а посебно младих. Трудићу се да путем предлагања различитих пројеката, као и подржавањем омладинских иницијатива, допринесем повећању мобилноти омладине, а како бисмо удружени креирали још бољу садашњост и завидну будућност нашег дивног места.
Дубоко захваљујем руководству општине на указаном поверењу – трудићу се да исто кроз искрену сарадњу, неуморним радом и реалним резултатима и оправдам. Постојано за наше Власотинце!”

НАДЛЕЖНОСТИ САВЕТА МЛАДИХ:

  • иницирање и учествовање у изради локалне омладинске политике у области образовања, спорта, коришћења слободног времена, повећања запослености, информисања, активног учешћа, обезбеђивање једнаких шанси, здравства, културе, равноправности полова, спречавање насиља и криминалитета, приступање правима одрживог развоја и животне средине и другим областима од значаја за младе;
  • учествовање у изради посебних локалних акционих планова, програма и политика у сагласности са Националном стратегијом за младе и праћење њиховог остваривања;
  • давање мишљења о питањима од значаја за младе и о њима обавештава органе општине;
  • давање мишљења на нацрте прописа и одлука које доноси Скупштина општине у областима значајним за младе;
  • усвајање годишњих и периодичних извештаја о остваривању локалне омладинске политике и локалних акционих планова и програма за младе и подноси их Скупштини општине, председнику Општине и Општинском већу;
  • иницирање припрема пројеката или учешћа Општине у програмима и пројектима за младе у циљу унапређења положаја младих и обезбеђења остваривања њихових права која су у надлежности Општине;
  • подстицање сарадње између Општине и омладинских организација и удружења и даје подршку реализацији њихових активности;
  • подстицање остваривања међуопштинске сарадње која се односи на омладину и о томе обавештава органе општине;
  • давање мишљења о предлозима пројеката од значаја за младе који се делимично или потпуно финансирају из буџета општине, прати њихово остваривање и даје своје мишљење надлежном органу Општине.

Изабраним члановима Савета за младе на челу са њиховим руководством желимо пуно среће и успеха у предстојећем раду, у нади и вери да ће креирати будућност за младе, али и стварати младе за будућност у Власотинцу.

Recommended For You

About the Author: danilo kocic

Ostavite odgovor

%d bloggers like this: