AKTUELNO: Medjunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

Loading

LESKOVACNa teritoriji grada Leskovca razvijena je multi-sektorska saradnja za sprečavanje i suzbijanje nasilja nad ženama u porodici i partnerskim odnosima, što dovodi i do bržeg procesuiranja počinilaca.
Pored nadležnih državnih organa (policija, pravosuđe), na suzbijanju nasilja posebnu ulogu ima Centar za socijalni rad, koji sa obučenim stručnim radnicima, u zaštitu žrtve nasilja, učestvuje od prijave za nasilje, preko procene rizika, izrade individualnog plana zaštite i podrške žrtvi, do izricanja mera prema počiniocima u postupku porodično pravne zaštite i grad Leskovac, koji je obezbedio uslugu smeštaja u Prihvatilište za žene i decu žrtve porodičnog nasilja, pravo na interventnu novčanu pomoć u slučaju izlaska žrtve nasilja u porodicu iz Prihvatilišta i pravo na besplatnu pravnu pomoć žrtvama koje ostvaruju pravnu zaštitu od nasilja u porodici.

Ne treba zanemariti i nemerljiv doprinos udruženja građana, pre svega “Žene za mir“, koje preko otvorene SOS linije, pružaju savetodavnu i besplatnu pravnu podršku ženama i deci žrtvama nasilja u porodičnim i partnerskim odnosima.

OVAKO ORGANIZOVANA REAKCIJA NA SPREČAVANJU NASILJA JE DOVOLJNO GARANCIJA ŽRTVAMA, DA ĆE NASILNIK KOGA PRIJAVE, BITI PROCESUIRAN I DA NE PRAŠTAJU NASILJE, JER NASILJE NIJE PRIVATNA STVAR ŽENE ILI PORODICE, VEĆ DRUŠTVENI PROBLEM PREMA KOME SMO U LESKOVCU STVORILI KLIMU NULTE TOLERANCIJE.

Recommended For You

About the Author: danilo kocic

Ostavite odgovor