NIKOLA MILIĆEVIĆ, GLAVNI UREDNIK “NOVE NAŠE REČI”: Da li “Zdravlje” gasi proizvodnju…

Loading

FARMACEUTSKO-HEMIJSKA INDUSTRIJA “ZDRAVLJE” – LESKOVAC

LESKOVAC(Nikola Milićević/Jugpress)Podstaknute pričama koje su se prethodnih nedelja pojavile u javnosti Leskovca, koje su potekle od doskorašnjih radnika ove nekad svetski priznate fabrike lekova prinuđenih da, posle suptilnog pritiska menadžmenta „sporazumno“ raskinu radni odnos, redakcije portala JUGpress i Nove Naše reči obratile su se mejlom dr Pavlu Marjanoviću, direktoru preduzeća „Aktavis Srbija“, sa zahtevom da, u svojstvu druge strane, pojasni trenutno stanje u Farmaceustko-hemijskoj industriji „ZDRAVLjE“.

Namera redakcija je bila da saslušavši i drugu stranu, ispoštuje profesionalni pristup i očuva dobru praksu izveštavanja sadržanu u zakonima i kodeksu novinara, ali i da izvrši svoju obavezu prema javnosti, procenjujući da događaji u „ZDRAVLjU“ itekako zadiru u sferu javnih, opštih, društvenih interesa. Tim pre, što su doskorašnji zaposleni, osim priče o prikrivenom mobingu koji bi ih usmerio na odluku, saopštili i još jednu zanimljivost. Rekli su, naime, da bi moglo da se desi da, ukoliko se ne pojavi kupac za „ZDRAVLjE“ do kraja ove godine, fabrika lekova postupno ugasi proizvodnju.

PITANjA KOJA NISU PROMENILA NIŠTA…

S obzirom na dosadašnju praksu da menadžment FHI „ZDRAVLjE“ ne komunicira sa leskovačkim medijima, a imajući u vidu sve pobrojane elemente koji govore da se ipak radi o događanjima od javnog interesa, redakcije pomenutih medija poslale su set pitanja dr Pavlu Marjanoviću, direktoru „Aktavis Srbija“, preduzeća sa sedištem u Beogradu, hijerarhijski raspoređenom za upravljanje nad fabrikom lekova u Leskovcu, očekujući od njega, kao ovlašćenog lica, potrebne odgovore.

KOMPANIJA ZDRAVLJE: DETALJ IZ FABRIČKOG POGONA

Redakcije su pitale:

  • Koliko je tačna informacija da je u FHI “ZDRAVLjE” Leskovac u toku operacija smanjenja broja zaposlenih?
  • Koliki je ukupan broj trenutno zaposlenih u FHI “ZDRAVLjE”, i kakve su namere vlasnika s tim u vezi do kraja ove godine?
  • Kakva je trenutno pozicija FHI “ZDRAVLjE” na tržištu lekova i medicinske opreme u Srbiji?
  • Da li je tačna informacija, koja trenutno kruži u leskovačkoj javnosti, a koja potiče od doskora zaposlenih, da FHI “ZDRAVLjE može biti potpuno zatvorena ukoliko do kraja ove godine njen vlasnik, izraelska TEVA, ne pronađe odgovarajućeg kupca ?
  • Kakva je projektovana sudbina leskovačkog proizvođača lekova?
    -S obzirom na značaj FHI “ZDRAVLjE” za lokalnu zajednicu i javnost, odgovori na postavljena pitanja bili bi nam veoma važni i od zajedničke koristi.
    Unapred hvala, i najbolji pozdravi.

…I ODGOVORI KOJI NISU PROMENILI NIŠTA, ALI NE SLUTE NA DOBRO

Umesto očekivanih odgovora koji bi pojasnili stanje u „ZDRAVLjU“, a koje je trebalo da uputi direktor Marjanović, redakciji JUGpress-a stigao je mejl, sa promotivnim sadržajem kakav se može naći na brojnim početnim internet stranama malih preduzeća, koji potpisuje Jovan Birac, lice sa neidentifikovanom pozicijom unutar firme „Aktavis Srbija“.
U mejlu, naslovljenom „odgovor kompanije Teva“, – iako pitanja nisu poslata kompaniji Teva, već dr Pavlu Marjanoviću, direktoru preduzeća „Aktavis Srbija“, – Jovan Birac kaže:
U sklopu restruktuiranja svoje globalne proizvodne mreže kompanija Teva je u martu objavila kako namerava da svoje proizvodne operacije u fabrici Zdravlje u Leskovcu prepusti novom strateškom partneru. Ova odluka je bazirana na Tevinom planu optimizacije i unapređenja efikasnosti svojih globalnih kapaciteta kroz redukciju troškova u skladu sa zahtevima tržišta i ni u kom slučaju nije zasnovana na bilo kakvim nedostacima ili problemima u pogledu poslovnih performansi ili zahteva kvaliteta koji se odnose na fabriku Zdravlje i njene zaposlene.
Planirano je da proces pronalaženja poslovnog partnera za Zdravlje bude uspešno okončan do kraja ove godine. Zbog neophodnog očuvanja konkurentnosti na tržištu, tokom ovog procesa broj zaposlenih radnika prilagođavan je tekućim potrebama procesa proizvodnje.“

KO RAZUME, SHVATIĆE

Odgovora na postavljena pitanja, dakle, nema. Ono što je poslatim „odgovorom“ rečeno, u kolokvijalnom leskovačkom jeziku moglo bi da se prevede kao „mož’ da bidne, ne mora da znači“. U takvom okviru, nema razloga za sumnju u istinitost onoga što su ispričali radnici FHI „ZDRAVLjE“ koji su proteklih meseci i nedelja ostali bez posla: na „sporazumni“ raskid radnog odnosa bili su ubeđivani u čestim razgovorima sa menadžerima, doduše uz pristojnu otpremninu – trećina bruto mesečne zarade za svaku godinu radnog staža.

Iz poslatog „odgovora“, takođe, može se razumeti da „ZDRAVLjU“ ne cvetaju ruže. Upitani je, naime, izbegao da saopšti bilo kakav relevantni podatak, kao što su broj zaposlenih, ili pozicija fabrike na domaćem tržištu lekova i medicinske opreme. Kao što ne negira mogućnost da ova, za Leskovac, region i Republiku nekada fabrika od strateškog značaja, postupno ugasi svoje već ozbiljno redukovane proizvodne pogone. Treba li iz odgovora razumeti da je zdravlje ljudi u ozbiljnom usponu, da potreba za lekovima opada, pa da je samim tim u fabrikama lekova nužna „optimizacija i unapređenje efikasnosti svojih globalnih kapaciteta kroz redukciju troškova u skladu sa zahtevima tržišta“?

Pomalo skrajnuta iz sfere javnosti i u potpunosti prepuštena sudbini koju joj kroje privatni vlasnici ne mareći za potrebe lokala i države u kojoj se nalazi, FHI „ZDRAVLjE“ sve više postaje paradigma hronike tranzicionog groblja. U prilog tome je višegodišnje ispumpavanje neraspodeljene dobiti leskovačke fabrike, u visini koja dostiže čak polovinu budžeta grada Leskovca, i njeno seljenje u inostranstvo, čime ćemo se, takođe, pozabaviti na stranicama portala JUGpres i nedeljnika Nova Naša reč.
Ukoliko se, međutim, proces sa još jednom prodajom „ZDRAVLjA“ ne bude uspešno okončao do kraja ove godine – početak je decembra i za sada nema naznaka o uspehu,- biće to zabeleženo kao izuzetak koji proverava pravilo koje saopšti jedan od osnivača i graditelja „ZDRAVLjA“, a koji reče: – Fabriku lekova je nemoguće uništiti!
Izgleda da je ipak – moguće.

Nikola Milićević

NIKOLA MILIĆEVIĆ, GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIKA NOVE NAŠE REČI, VRHUNSKI LESKOVAČKI NOVINAR I NAJBOLJI ZNALAC PRILIKA U FABRICI LEKOVA “ZDRAVLJE” U KOJOJ JE PROVEO GOTOVO CEO RADNI VEK

Recommended For You

About the Author: danilo kocic

Ostavite odgovor

%d bloggers like this: