LESKOVAC: Javni poziv za učešće predstavnika udruženja mladih od 2021. do 2025. godine

Loading

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА УЧЕШЋЕ ПРЕДСТАВНИКА УДРУЖЕЊА МЛАДИХ, УДРУЖЕЊА ЗА МЛАДЕ, УЧЕНИЧКИХ И СТУДЕНТСКИХ ПАРЛАМЕНАТА, УСТАНОВА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА У ИЗРАДИ СТРАТЕГИЈЕ УНАПРЕЂЕЊА ПОЛОЖАЈА МЛАДИХ ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА ПЕРИОД ОД 2021. ДО 2025. ГОДИНЕ

Циљ Јавног позива

  • Стратегија унапређења положаја младих Града Лесковца је документ који на предлог Координационог тима за израду, мониторинг, евалуацију и ажурирање „Стратегије унапређења положаја младих Града Лесковца за период 2021. – 2025.“ (у даљем тексту: Координациони тим), доноси Скупштина Града Лесковца, којим се уређује нарочито: активно учешће младих у друштвеном животу, обезбеђивање остваривања права младих на једнаке шансе, информисање младих, подстицање и вредновање толеранције, демократије, изузетних постигнућа младих, подстицање и развијање формалног и неформалног образовања, подстицање и стимулисање запошљавања и самозапошљавања младих и омладинског предузетништва, унапређивање безбедности младих, одрживог развоја и здраве животне средине, очување и унапређивање здравља младих и друге активности и области од значаја за младе.
  • Координациони тим расписује Јавни позив за подношење пријава за учешће представника удружења младих, удружења за младе, ученичких и студентских парламената, установа са територије Града Лесковца у изради Стратегије унапређења положаја младих Града Лесковца за период од 2021. до 2025. године, с обзиром да је актуелни Акциони план за младе Града Лесковца, истекао децембра 2020. године.
  • Стратегија унапређења положаја младих Града Лесковца за период 2021 – 2025, израђиваће се у складу са Националном стратегијом за младе за период 2015 – 2025, уважавајући њену стратешку опредељеност, и на основу препорука Министарства омладине и спорта, Сталне конференције градова и општина и Националне асоцијације канцеларија за младе.
  • Позив се упућује свим субјектима омладинске политике у складу са Законом о младима („Сл. гласник РС“, број 50/11), са територије Града Лесковца, заинтересованим да дају свој стручни допринос у оквиру области које ће бити обухваћене Стратегијом унапређења положаја младих Града Лесковца, у складу са Законом и Националном стратегијом за младе.

Начин пријављивања

  • Заинтересоване особе, представници субјеката омладинске политике треба да имају одговарајуће искуство у омладинском раду и омладинској политици, што се потврђује приложеном биографијом.
  • Пријава на Јавни позив обавезно садржи:
  1. Препоруку од стране удружења, установе;
  2. Радну биографију (CV) – са нагласком на релевантно искуство у омладинској политици и омладинском раду и област деловања у чијој изради жели да учествује.

Пријаве на Јавни позив се подносе Канцеларији за младе Лесковац на Писарници Градске управе Града Лесковца, Трг Револуције 45/1 или се шаљу поштом у затвореној коверти са назнаком:

ГРАДСКА УПРАВА, ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ – КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ ЛЕСКОВАЦ, ТРГ РЕВОЛУЦИЈЕ 45

„Не отварати – пријава на Јавни позив за подношење пријава за учешће у изради Стратегије унапређења положаја младих Града Лесковца за период 2021. – 2025.”

Рок за достављање пријаве је 20 дана од дана објављивања Јавног позива односно од 24. фебруара до 15. марта 2021. године.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити прихваћене.

Све додатне информације могу се добити у Канцеларији за младе Лесковац, Трг Револуције 45/1, путем телефона 016 216 961 или 016 213 984, електронском поштом kzm@gradleskovac.org или kzmleskovac@gmail.com.

Текст Јавног позива можете преузети овде.

 

Recommended For You

About the Author: danilo kocic

Ostavite odgovor

%d bloggers like this: