DR ALEKSANDAR RANGELOV: Zataškavanje smrti Vladimira Cvijana najveća je afera do sada!

Loading

ALEKSANDAR RANGELOV – POZNATI LESKOVAČKI DOKTOR I IZUZETNO AKTIVAN U REŠAVANJU BROJNIH PROBLEMA

Zataškavanje smrti, i to najverovatnije ubistva, Vladimira Cvijana je najveća afera do sada. To je afera veća i od Jovanjice.

 • Izgleda da živimo u zemlji koja sistemski skriva svoje mrtve, umrli oni od korone ili nekog drugog uzroka?
 • Narod zna za laži, pljačku pa i ubistva u režiji aktuelne vlasti, ali je na to već navikao.
 • Nije zadovoljan vlašću i rado bi je zamenio boljom kad bi mu bila na raspolaganju.
 • Ali, nije zadovoljan ni nacionalističkom opozicijom, jer ona nudi bajatu robu koje ionako ima previše na tržištu, niti građanskom opozicijom, jer je predstavljaju pocepani i posvađani delovi DOS-a u koje se razočarao.
 • Uz sve to, nijedna partija mu ne nudi ono jedino što ga može pokrenuti, a to je lako razumljiv i precizno trasiran put ka korenitoj društvenoj promeni po nekom uzoru za koji veruje da je dobar.
 • Komunističke partije su kao uzor nudile SSSR, fašističke partije Hitlerovu Nemačku, američki političari Francusku, Miloš Obrenović Austrougarsku, Slobodan Milošević Švedsku, Đinđić, Tadić, Nikolić i Vučić EU.
 • Građani Srbije su znali šta hoće, ali ne i kako da to ostvare. Ponašali su se kao naivni investitori koji daju odrešene ruke izvođaču radova, a da nisu obezbedili ni nadzornika, ni osiguranje od moguće štete niti mogućnost da izvođača otpuste čim primete da greši.
 • Ja vam zato iznosim sledeći predlog za razmišljanje.
 • U istoriji Srbije su se desile 3 značajne transplantacije prava:
 1. a) u vreme Svetog Save;
 2. b) u vreme Miloša Obrenovića – Sretenjski ustav koji je bio odličan, ali je voljom Rusije, Austrougarske i Turske trajao samo 55 dana;
 3. c) u vreme Josipa Broza;
 • Skupština je 1945. donela samo 1 zakon: “Prestaju sa važenjem svi zakoni doneti do 06.04.1941. i svi ratni zakoni.”
 • Ovaj recept preporučujem jer je pravno prihvatljiv, a omogućava restart.
 • Dakle, prvi korak bi bio formiranje ideologije bazirane na lako razumljivom i precizno trasiranom putu ka korenitoj društvenoj promeni po nekom uzoru.
 • Moj uzor je i dalje – Švajcarska.
 • Drugi korak je promovisanje te ideologije i pobeda na izborima.
 • Treći korak je formiranje Ustavotvorne skupštine, donošenje samo jednog zakona “Prestaju sa važenjem svi zakoni doneti do tog trenutka” i usvajanje novog ustava po ugledu na Švajcarski.

Treba ga iskopirati sem:

 1. a) preambule (koja je divna, ali nije neophodna),
 2. b) članova vezanih za transport preko Alpa,
 3. c) umesto 26 njihovih kantona, ubaciti imena 30 naših okruga,
 4. d) ostaviti prostor za referendumsko rešenje kosovskog pitanja.
 • Četvrti korak će nakon usvajanja novog ustava sadržati paralelne poslove u vezi sve 3 grane vlasti:

– Zakonodavna vlast:

raspisivanje novih izbora za buduću dvodomnu skupštinu i raspuštanje skupštine.

– Izvršna vlast:

formirati sedmočlanu vladu umesto sadašnje koja ima 24 člana i ukinuti funkciju predsednika Republike.

Na savezni ustav, kao temeljni pravni dokument, dodati okružne (kantonalne) ustave i odgovarajuće opštinske dokumente i formirati organe vlasti po okruzima i opštinama po novom principu.

– Zakonodavna vlast:

ranije formiranu grupu najboljih pravnika Srbije ovlastiti za menjanje tužilaštva i pravosuđa.

U toj grupi bi mogli biti: Vesna Rakić-Vodinelić, sudija Majić, Vida Petrović-Škero, Šaip Kamberi…?

Već koliko sutra treba:

 1. a) okupiti što više ljudi Srbije oko ovih ideja,
 2. b) naći 250 ljudi kojima će biti namenjena uloga poslanika ustavotvorne skupštine,
 3. c) naći 7 ljudi koji će činiti vladu,
 4. d) naći grupu najboljih pravnika Srbije koji što pre treba da istrasiraju put promena tužilaštva i pravosuđa po izabranom uzoru.

Peti korak podrazumeva da vreme do novih izbora treba iskoristiti za, između ostalog, oslobađanje medija za političke diskusije o sudbini Srbije i Kosova i za pripremu referenduma sa mogućim izjašnjavanjem:

 1. a) treba se zalagati za prisajedinjenje celog Kosova,
 2. b) treba se zalagati za podelu Kosova i prisajedinjenje njegovog severnog dela,
 3. c) Kosovo treba priznati u celosti i uspostaviti diplomatske i dobrosusedske odnose,
 4. d) ostati do daljeg u stanju zamrznutog konflikta kao do sada.
 • Rezultati referenduma će odrediti put kojim ćemo ići u budućnosti i našu dalju sudbinu.

Izvor: FB Aleksandar Rangelov

 

Recommended For You

About the Author: danilo kocic

Ostavite odgovor

%d bloggers like this: