KONTROLA trošenja novca u zdravstvenim ustanova pod znakom pitanja!?

Loading

SIJARINSKA BANJA: UREĐENJE ŠETALIŠTA

IAKO JE U JAVNOM INTERESU da zdravstvene ustanove preduzmu mere kako bi u što kraćem roku uspostavile sistem finansijskog upravljanja i kontrole, te internu reviziju, jer raspolažu značajnim javnim sredstvima, to je, do sada uradilo svega 22 odsto domova zdravlja, bolnica, instituta i zavoda.

  • Zdravstvene ustanove, kako je u izveštaju konstatovala Državna revizorska institucija, nisu obezbedile odgovarajuću zaštitu neovlašćenom pristupu sredstvima informacijama, nisu usaglasile interne akte sa aktima više pravne snage, a pojedine nisu ni usvojile interna akta i procedura. Takva situacija je nedopustiva, ako se uzme u obzir da su tekući rashodi za 344 zdravstvene ustanove u Srbiji, u 2018. godini, na primer, iznosili 238 milijardi dinara, što je 11,5 odsto ukupnih javnih rashoda.
  • U cilju ekonomičnijeg, efikasnijeg i efektivnijeg trošenja para izdvojenih za pružanje usluga zdravstvene zaštite, potrebno je da ustanove uspostave efikasan sistem interne finansijske kontrole, uz edukaciju i podizanje svesti svih zaposlenih o važnosti tog procesa.
  • Većina, međutim, iako je donela određena akta, nije ni započela uspostavljanje finansijskog upravljanja i kontrole. Samo 38 od 173  zdravstvene ustanove, koje su odgovorile na upitnik DRI, uspostavilo je internu reviziju. Od onih koje to nisu uradile, 12 nije preduzelo nikakve aktivnosti u vezi sa tim, 29 ima u planu da pokrene postupak, a 19 je predložilo osnivaču uspostavljanje interne revizije.
  • Čak 28 procenata koje nisu ni započele process, smatra da im to nije obaveza, a one koje su uvele internu reviziju, to nisu uradile na propisan način, što nameće zaključak da zaposleni na ovim poslovima nisu dovoljno obučeni.
  • Državna revizorska institucija je, na osnovu dosadašnjeg  učinka zdravstvenih ustanova u postupku uvođenja interne finansijske revizije, napravile rang liste, na kojima leskovačke , odnosno ustanove iz okruga, ne zauzimaju baš visoke pozicije.
  • Tako je u kategoriji : primarna zdravstvena zaštita, Dom zdravlja Leskovac na 157. mestu sa 16, od 20 maksimalnih poena, dok su domovi zdravlja Vlasotince, Lebane, Medveđa i Bojnik na 45, 64, 106. i 109. mestu.
  • Kad je u pitanju sekundarni nivo zaštite, Opšta bolnica Leskovac zauzima 63. mesto sa 10 bodova, na tercijarnom nivou, Specijalna bolnica Gejzer, sakupila je 17, a Zavod za javno zdravlje Leskovac, kao ustanova koja pruža usluge na više nivoa, na 17. je mestu ima isto toliko bodova.
  • Državna revizorska institucija je rang liste napravila na osnovu odgovora na niz pitanja, kojima se od ustanova tražilo da detaljno opišu šta su preduzele u postupku upostavljanja sistema finansijskog upravljanja i uvođenja interne kontrole – prenosi Nova Naša reč.

 

Recommended For You

About the Author: Medija centar 016

Ostavite odgovor

%d bloggers like this: