Пример за углед: Др Небојша Вељковић – “Еколошка читанка”

Loading

Небојша Вељковић је рођен у Лесковцу 1955. године где је завршио Гимназију, дипломирао је на Грађевинском факултету у Нишу на хидротехничко-конструкторском смеру. На Медицинском факултету у Београду завршио је специјалистичке студије из санитарне технике, магистрирао и докторирао на Факултету заштите на раду у Нишу на смеру за заштиту животне средине. Радио је у Агенцији за заштиту животне средине/ Министарство заштите животне средине Републике Србије до одласка у пензију у фебруару 2020. године, на радном месту начелника Одељења за мониторинг квалитета воде и седимента у звању вишег саветника.

  • Био је члан Агенције за заштиту животне средине, која је National Reference Center за сарадњу/извештавање Републике Србије према Европској агенцији за животну средину (EEA), за област извештавања водни ресурси (water quantity, quality and ecological status).  Био је члан Заједничког тела Републике Србије за спровођење Протокола о води и здрављу (UNECE Protocol on Water and Health). Био је члан радне групе Института за стандардизацију Србије за област У165 Снабдевање водом и инжењерство отпадних вода.
  • Био је уредник и коаутор шест публикација из тематике надлежности Агенције за заштиту животне средине/Министарство заштите животне средине и Министарства здравља Републике Србије: Побољшање система за процену дифузног загађења вода у Србији – студија случаја за слив Колубаре, Агенција за заштиту животне средине (2013);Спровођење протокола о води и здрављу у Републици Србији – Анализа стања, Министарство здравља и Министарство животне средине (2014); Статус површинских вода Србије – Анализе и елементи за пројектовање мониторинга, Агенција за заштиту животне средине (2015); Воде Србије – У времену прилагођавања на климатске промене, Агенција за заштиту животне средине (2015); Статус површинских вода Србије – Развој мониторинга у оквиру планова управљања речним сливовима, Агенција за заштиту животне средине(2018); Животна средина у Србији: 2004 – 2019, Агенција за заштиту животне средине (2019).
  • Аутор и коаутор је осамдесет стручних и научних радова објављених у часописима националног и међународног значаја. Теме ових радова обрађују питања развоја, управљања, коришћења и заштите водних ресурса, као и питања заштите животне средине и одрживог развоја. Аутор је монографија: Индикатори одрживог развоја и управљање водним ресурсима, Задужбина Андрејевић (2006), Modeling and assessment of diffuse water pollution load – priciples and application, Lambert Academic Publishing (2013) и Информационе технологије у заштити животне средине, UTVSI (2017). Члан је редакције часописа Вода и санитарна техника који издаје Удружење за технологију воде и санитарно инжењерство из Београда.
РЕЦЕНЗИЈА

„Еколошка читанка“ на прави начин одсликава свог аутора и његов приступ било којој теми, максимално озбиљно и аналитично, али и са оном специфичном дозом хумора и сатире, својственог поднебљу југа Србије из кога долази. Иако је читанка, намењена свим генерацијама, много података и занимљивости сажето је у тексту и пре него започнете читање, припремите се да то урадите у једном даху.

Проф. др Драган Повреновић

Са сигурношћу истичем да је „Еколошка читанка“ изузетно занимљива, садржајна и актуелна публикација коју са великим задовољством препоручујем свима који су интелектуално знатижељни да усаврше и надограде посебна стручна знања, као и општу културу у области екологије и заштите животне средине.

Доц. др Владимир Павићевић

Напомена: Видети овде комплетну књигу “Еколошка читанка” др Небоје Вељковића

Recommended For You

About the Author: danilo kocic

Ostavite odgovor

%d bloggers like this: