LKC: Ovde možete videti do kada traje konkurs za pesmu na dijalektu!

Loading

Leskovački kulturni centar raspisuje КONКURS za najlepšu pesmu napisanu na dijalektu, do 5. juna 2021. godine.

  • Leskovački kulturni centar poziva sve zainteresovane da pošalju do 3 svoje autorske pesme koje su pisane na lokalnom dijalektu. Pravo učešća imaju svi autori kojima je srpski maternji jezik.
  • Prispele radove će pregledati selektor i izabraće najbolje pesme, koje će biti objavljene u posebnoj publikaciji ˗ zbirci dijalekatske poezije.
  • Pored toga, selektor će izabrati 15 pesnika koji su poslali najbolje pesme i ti autori će učestvovati na manifestaciji “U ritmu dijalekta” koja će se održati 26. juna 2021. godine u Leskovačkom kulturnom centru.
  • Na kraju manifestacije biće izabrana najlepša dijalekatska pesma ovogodišnjeg programa, čiji autor će biti nagrađen novčanom nagradom od 10.000 dinara.
  • Da bi učestvovao na konkursu, autor treba da pošalje najmanje jednu, a najviše tri pesme koje su napisane narodnim jezikom, tj. bilo kojim dijalektom kojim se govori na teritoriji naše zemlje.
  • Radove tribe slati na mejl ana.jovic@lkc.org.rs, sa naznakom Za konkurs.
  • Pored teksta pesama, u mejlu treba dostaviti i sledeće podatke: ime i prezime autora, grad, broj telefona, naziv dijalekta na kome je pisana poezija.
  • “Slanjem radova na Кonkurs učesnik garantuje da su poslate pesme njegovo autorsko delo i daje pravo Leskovačkom kulturnom centru da poslate tekstove koristi u svrhu promocije manifestacije, objavljivanjem u elektronskim i štampanim medijima i sl.
  • Кonkurs je otvoren odo 5. juna 2021. godine.
  • Dodatne informacije u vezi sa konkursom mogu se dobiti putem mejla – ana.jovic@lkc.org.rs ili na telefon – 064/8316997.

Recommended For You

About the Author: danilo kocic

Ostavite odgovor

%d bloggers like this: