PROF. DR SUNČICA DENIĆ MIHAILOVIĆ: ANTOLOGIJA TEKSTOVA IZ UŽE STRUČNE OBLASTI – KNJIŽEVNOST

Loading

Завршен једногодишњи Пројекат студената, сарадника и наставника Педагошког факултета у Врању на тему Антологија књижевних текстова за наставне садржаје из уже научне области Књижевност.

На Универзитету у Нишу, у оквиру Плана рада Центра за византијско-словенске студије реализован је једногодишњи Пројекат наставника, сарадника и студената Педагошког факултета у Врању, на тему Антологија књижевних текстова за наставне садржаје из предмета Књижевност, Књижевност за децу и Тумачење књижевних текстова. Овај Пројекат, чији је руководилац проф. др Сунчица Денић Михаиловић, усвојио је Сенат Универтитета у Нишу, 30. новембра. 2020. године.

Опширније видети – о в д е: Проф. др Денић Сунчица – Пројекат Антологија књижевних текстова студената Педагошког факултета у Врању

О проф. др Сунчици Денић видети овде:

Recommended For You

About the Author: danilo kocic

Ostavite odgovor

%d bloggers like this: