У 2022. години Лесковац издваја 44 милиона за рад месних заједница

Loading

Град Лесковац континуирано измирује све обавезе које доспевају у централни регистар факутра као и обавезе према свим установама, добављачима и другим субјектима, тако је данас исплаћена сума од 375.000 динара Црвеном Крсту.

И поред тога што су недавно ван блокаде стављене 33 месне заједнице и чиме је плаћен дуг од 65 милиона динара који је настао пре 2012. године, наставља се са улагањем у основни јединице друштва. Поводом радова на постављању мобилијара, аутобуским стајалиштима и чишћењу канала исплаћена је сума од 1.113.735,17 динара за следеће месне заједнице: Предејане, Велика Грабовница, Горња Јајна, Анчики, Бобиште и Прва Јужноморавска бригада.

Да подсетимо, у текућој 2022. години град Лесковац издваја суму од 44 милиона за несметано функционисање свих месних заједница.

Recommended For You

About the Author: danilo kocic

Ostavite odgovor

Discover more from Medija centar 016

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading