Zorica Arsić, Dobra vila sa Radan planine

Loading

На имању Зорице Арсић, више медицинске сестре, из Ивања, бесправно постављен радиоактивни громобран у тренутном стању не представља директону опасност од јонизујућег зрачења, а потенцијални радијациони ризик по животе и здравље људи може постати ако дође до његовог пада или неовлашћеног уклањања извора јонизујуг зрачења – оцењено је на основу „мерења брзине дозе јонизујућег зрачења на поменутом локалитету, које су обавили стручњаци Катедре за нуклеарну физику Природно-математичкогфакултета

ЛЕСКОВАЦОно што те не уби, ојача те! Сада сам као стена. Море суза сам пролила, таман да напуним Брестовачко језеро, говори Зорица Арсић, добитница златне повеље за хуманост и солидарност „Капетан Миша Анастасијевић“, поводом управо добијеног решење којим се „наређује да ангажовањем носиоца лиценце уклони извор јонизујућег зрачења из конструкције радиактивног громобрана који се налази на катастарској парцели број 3990/1, општина Бојник, катастарска општина Ивање, потес/улица Горње Ливаде.”

  • У решењу инспекторијата Директората за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије „у поступку ванредног инспекцијског надзора који се води по службеној дужности над надзираним субјектом – физичко лице Зорица Арсић, Ивање, Бојник“ наводи се да је „рок за извршење наложених мера – без одлагања од дана достављања решења“. Прецизира се „да  је надзирани орган дужан да достави извештај инспектору за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност путем поште на адресу Пчињски управни округ, три дана од уклањања извора зрачења из радиоактивног громобрана“ и закључује да жаба „на ово решењена не одлаже његово извршење“.
  • У решењу се такође прецизира да је после ванредног инспекцијског надзора „надзирани субјекат – физичко лице Зорица Арсић, управо власник парцеле на којој се налази стуб са конструкцијом радиактивног громобрана“.
  • – Радиоактивни громобран у тренутном стању не представља директону опасност од јонизујућег зрачења. Потенцијални радијациони ризик по животе и здравље људи у животној средини може постати ако дође до његовог пада или неовлашћеног уклањања извора јонизујуг зрачења – оцењено је на основу „мерења брзине дозе јонизујућег зрачења на поменутом локалитету, које су обавили стручњаци Катедре за нуклеарну физику Природно-математичкогфакултета“.
  • Инче, „надзорни субјекат, Зорица Арсић, упозата је од стране инспектора са процедуром и законским одредбама које се односе на уклањање радиоактивног громобрана“ уз навођење члана 249. ст. 1. 2. 3. Закона о радијационој и нуклеарној сигурности и безбедности да су „власници катастарских парцела и објеката на којима се налази радиоактивни громобрани дужни да их уклоне“ и да „уклањање радиоактивног громобрана може да врши носилац лиценце на захтев власника парцеле“ уз закључак да „трошкове уклањања радиоактивног громобрана сносе власници катастарских парцела и објеката“.
  • Зорица Арсић, позната као „добра вила са планине“, каже да је у решењу све „лепо написано“, али јој није јасно како то да она мора да уклони радиоакивни громобран када није власник!
  • – Није потребно неко велико знање да би се протумачила суштина члана 249. Закона о радијационој и нуклеарној сигурности и безбедности, али како нисам стручњак за правна питања обратила сам се адвокату у Лебану, каже Зорица Арсић, виша медицинска сестра, уз оцену да не може да се начуди како је дужна да уради нешто што није учинила – поставила радиоактивни громобран на своме имању и то препола века!

УПУТСТВО КАО ОПОМЕНА

  • Против овог решења Арсићева може да изјави жалбу Директорату у року од петнаест дана од дана достављања решења, а преко овог органа. Уз жалбу се прилаже доказ о уплаћеној административној такси од 480,00 динара, који се уплаћује на жиро-рачун Републике Србије.

ОЧЕВ АМАНЕТ

  • У суду је записано, отац нам је оставио аманет, да имовину не отуђујемо, јер је деда са два сина, младића, одведен у логор Матхаузен, у Аустрији 1943. и сви  су ликвидирани 1944. године. Дуга је то прича. Ја овде обављам и друштвену делатност, на услузи сам мојим планинцима 24 часа. Спасила сам многе животе, указујући прву помоћ у овим опустелим планинским селима. Помажем моје мештане у било ком погледу. Међутим, челним људима општине и то смета. Све овде што је саграђено пре 60 година, саграђено је на мојој дедовини бесправно. Оца су ми отерали у смрт. Често је говорио, раде и граде на мом имању, а нико ме не пита и ако се противио градњи. Претили су му моћници да ће завршити у затвору. Мајка је говорила оцу: „Ћути, ко ће децу да ти храни!“ Била сам годинама на мети, криминалаца, наркомана, манијака, алкохоличара и све што се дешавало није случајно, закључује ова храбра жена са планине.

Recommended For You

About the Author: Medija centar 016

Ostavite odgovor

%d bloggers like this: