Leskovаc: Plаte u jаvnom sektoru isplаćuju se blаgovremeno, u sklаdu sа zаkonom

Loading

Данас је из градског буџета на име зарада запослених у области културе, као и за установу примарне здравствне заштите, Центру за стручно усавршавање у обазовању и Спортско рекреативног центра Дубочица исплаћена сума од око 25 милиона динара.

Након што је са јучерашњим даном за зараде запослених у Градској управи, Градском правобранилаштву, Центру за социјални рад, ТОЛ-у и Установи за одрасле и старије исплаћен износ од 57,4 милиона динара, град је измирио све своје до сада доспеле обавезе по овом питању.

Плате у јавном сектору исплаћују се благовремено, у складу са законом.

Recommended For You

About the Author: Medija centar 016

%d bloggers like this: