Meri Nešić, master psiholog – Vlasotince: “Uticaj savremenog društva na porodične vrednosti i tradiciju”

Loading

VLASOTINCE – Učešće na 26. OKTOBARSKE SUSRETE U SOCIJALNOJ ZAŠTITI – „ORGAN STARATELJSTVA-NEZAŠTIĆENI ZAŠTITNIK “Međunarodna konferencija pod nazivom 26. oktobarski susreti u socijalnoj zaštiti „Organ starateljstva – nezaštićeni zaštitnik“ u organizaciji Centra za socijalni rad „Sveti Sava“ Niš – Savetovalište za brak i porodicu, koja je održana u Kongresnoj sali hotela Konstantin. 
Meri Nešić, master psiholog radi na projektu u Centru za decu i omladinu u Vlasotincu: “Temu sam pisala iz oblasti koju su oni odredili ove godine “Porodica izmedju savremenog i tradicionalnog modela funkcionisanja”, a tema rada glasi: “Uticaj savremenog društva na porodične vrednosti i tradiciju”
“U ovom radu proučavala sam uticaj savremenog društva na porodične vrednosti i tradiciju kako bismo proširili krug saznanja o vrednostima dece i mladih i posebno o porodičnim vrednostima u našem društvu. Porodica ima jako važnu ulogu u razvoju deteta, ona utiče na formiranj navika i usvajanje odredjenog stavova i vrednosti. U skladu sa tim smatram da se induvidualn razlike u vrednostima medju pripadnicima istog društva u najvećoj meri mogu pripisati osobenosti porodice u kojoj deca odrastaju. Svedoci smo da se patrijarhalna porodica nalazi u stanju duboke krize  promene položaja, uloge i značaja u savremenom društvu. Dok sa druge strane imamo savremenu porodicu koja se suočava sa dosta problema:siromaštvo, nasilje u porodici, traganje za putevima slobode i samostalnosti njenih članova, nezaposlenost i nedostatak komunikacije.Kao jedna od najstarijih ljudskih institucija porodica je doživela mnoge transformacije na individualnom planu, koje su se reflektovala prvenstveno na promene životnog stila i porodične strukture.”
Podsećanja radi, ovo je treće učešće na Medjunarodnoj konferenciji, prvo učešće sa dr Miroslavom Krstić i dr Jankom Medjedović imala je na Međunarodnom naučnom skupu “Pravda po meri deteta” na Paliću, juna 2018. radom “Mračne crte i mračne porodice: Porodicna disfunkcija, psihopatija i sadizam kao facilitatori kriminalnog ponašanja kod adolescenata” (pod organizacijom Instituata za kriminoloska i socioloska istrazivanja).
Učesnik je Međunarodne naučne konferencije u Novom Sadu “Savremeni trendovi u psihologiji” a svoj istrazivački rad je predstavila sa dr Jankom Međedovicem na temu “Schizotypal traits as predictors of criminal behavior in adolescents and adult convicts”.
Inače po profesiji je master psiholog i radi na projektu u Centru za decu i omladinu u Vlasotincu.

Recommended For You

About the Author: Medija centar 016

%d bloggers like this: