Градска управа Лесковац: По систематизацији 99 непопуњених радних места

Loading

ЛЕСКОВАЦ – Чланови Градског већа разматрали су предлог Кадровског плана Градске управе града Лесковца за 2023. годину. Шеф службе за управљање кадровима Братислав Нешић рекао је да је током 2022. године настављен тренд смањивања броја запослених на неодређено време по разним основама.

„У старосну пензију је отишло тринаест, један запослени је преминуо, двоје је споразумно прекинукло радни однос, а један је преузет код другог корисника јавних средстава, због чега је број запослених на неодређено време умањен за 17 извршилаца, тако да је са 14.11.2022. године од 544 систематизована радна места у Градској управи непопуњено 99 радних места. У току 2022. године у складу са Законом о буџетском систему, односно без потребе прибављања сагласности за ново запошљавање, осам особа је засновало радни однос на неодређено време, а 10 особа је засновало радни однос на неодређено време по основу сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно ангажовање код корисника јавних средстава. Радни однос на неодређено време након спроведених јавних конкурса засновало је 13 особа са високом, једно са вишом и четири са средњом стручном спремом. У 2023. годину број запослених због одласка у пензију биће мањи за 10 особа.“

Кадровски план Градског правобранилаштва града Лесковца за 2023. годину изнео је градски правобранилац Роберт Томић и рекао да се овим планом отвара правна могућност постављења још једног заменика градског правобраниоца и једног службеника у звању референта, али да то не значи и да ће тако и бити реализовано.

„Ради се о томе да је један службеник дао отказ још 2019. године и од тада то место стоји непопуњено, а што се тиче заменика градског правобраниоца разлог за предлагање је у чињеници да је предвиђено да се градски правобранилац поставља из редова заменика, тако да, уколико Скупштина Града Лесковца реши да именује неког новог правобраниоца, она би морала прво да га постави на место заменика.“

Броја запослених у Градском правобранилаштву у 2022. години је дванаест.

Koliko će ljudi otići iz gradske uprave i javnih preduzeća

Recommended For You

About the Author: Medija centar 016

%d bloggers like this: