ZORAN SAITOVIĆ, novinar-urednik sajta “Rominfomedia”: Dvadeset Romkinja dobiće sertifikate

Loading

 

LESKOVAC – Danas, 12. aprila 2023. godine u 13 časova, u Centru za stručno usavršavanje u obrazovanju, 20 Romkinja dobiće sertifikate Akademije OXFORD za uspešno završene obuke u okviru aktivnosti  projekta  “Prevencija i eliminacija dečjih brakova i ekonomsko osnaživanje Romkinja na lokalnom nivou u Srbiji” koje je sprovelo udruženje PRAXIS, na kome je organizacija ROSA bila lokalni partner.  Ova aktivnost usmerena je na ekonomsko osnaživanje Romkinja iz romskih naselja kako bi se unapredila njihova znanja i veštine i povećala mogućnost zaposlenja.

Četiri devojke završile su obuku za šminkerke, dve za poslastičarke, tri za frizerke, dve engleski jezik, četiri nemački jezik, jedna je završila obuku za svilene trepace, jedna za krojačice, tri za manikira.

Tokom realizacije projekta, na temu eliminacija dečjih brakova kod Roma-podizanje sveti, održane su 14 radonica za žene Romkinje, kao  i dve radionice za muškarce.

Socio-edukativne radionice održane su u romskim naseljima sa romskim devojčicama, majkama i očevima/odraslim muškarcima, koje su imale za cilj podizanje svesti romske zajednice o štetnosti dečjih brakova, posebno za devojčice ali i šire za samu zajednicu. Radionice su pokrivale različite teme: prava žena, prava deteta, diskriminacija i nasilje, važne odluke, donošenje odluka i sloboda izbora, obrazovanje i rano napuštanje obrazovanja, dečji brakovi, prinudni brakovi, porodica i planiranje porodice, reproduktivno zdravlje, negativne i pozitivne strane tradicije.

Program radionica je utvrđen nakon pripremljene početne analize, a prema nalazima i faktorima rizika u samoj jedinici lokalne samouprave. Jedna od aktivnosti je bila i socijalna inkluzije za žene romske nacionalnosti, što podrazumeva organizovanje jednog događaja za žene Romkinje. Organizovali smo ekskurziju za žene učesnice projekta. Ostvarena je saadnja sa lokalnom samoupravom, Nacionlanom službom zapošljavanja filijala Leskovac i Centrom za socijalni rad Leskovac.

Aktivnosti su sprovođene od novembra 2021. godine u okviru komplementarnih projekata koje su finansirali Ambasada Кraljevine Holandije u Srbiji i Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Nemačke BMZ u okviru programa „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“ koji sprovodi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GIZ GmbH u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

Videti o v d e

Recommended For You

About the Author: Medija centar 016

Ostavite odgovor

%d bloggers like this: