Министарка заштите животне средине Ирена Вујовић потписала је уговорe са представницима 27 јединица локалне самоуправе за замену котларница у јавним установама и 19 јединица локалне самоуправе за замену индивидуалних ложишта, којима се додељују средства у складу са овогодишњим kонкурсом Министарства.

Потписивању је присуствовала и помоћница председника општине Лебане Наташа Стојановић, јер је општини Лебане одобрено 5 милиона рсд за пројекат замене котла топлотном пумпом у Дечијем вртићу „Дечија радост“.

„И ове године ћемо, у циљу побољшања квалитета ваздуха, спровести значајне пројекте у многим градовима и општинама широм Србије. Посебно бих скренула пажњу да ћемо велике пројекте радити у градовима који бележе прекорачење прописане граничне вредности загађујућих материја у ваздуху“ рекла је министарка заштите животне средине Ирена Вујовић.

У циљу побољшања квалитета ваздуха, МЗЖС је ове године определило 220 милиона динара за суфинансирање замене котлова у јавним установама и 170 милиона динара за суфинансирање замене индивидуалних ложишта.