“Turistički i elektroenergetski potencijali Vlasinske mikroregije”, koautor Anđelina Marić Stanković iz Vlasotinca

Loading

МЛАДА НАУЧНИЦА АНЂЕЛИНА МАРИЋ СТАНКОВИЋ, ИЗ ВЛАСОТИНЦА, КОАУТОР ОВОГ КАПИТАЛНОГ ДЕЛА
Да наших младих, успешних и талентованих људи има у свим областима науке и уметности потврђује ових дана и успех Анђелине Марић Станковић, истраживача на ПМФ-у у Нишу и докторанду на Географском факултету у Београду.
Она је са академиком проф. др Томиславом Павловићем и др Иваном Радоњић Митић коаутор Монографије о Власинској микрорегији “Туристички и електроенергетски потенцијали Власинске микрорегије”. Реч је о капиталном делу од националног значаја у издању Природно-математичког факултета у Нишу.
Монографија говори о значају туристичких и електроенергетских потенцијала Власинске микрорегије у Србији. По свом садржају, она представља успешан спој науке о туризму и физике из области обновљивих извора енергије.
Писана је јасно, концизно и са стилом који показује да су аутори у свом раду стекли искуство у материји коју излажу.
По речима Анђелине Марић Станковић, први део монографије „Туристички потенцијали Власинске микрорегије“ састоји се из три поглавља.
„У првом поглављу „Опште карактеристике Власинске микрорегије“ дате су информације о географским одликама. У даљем је пажња посвећена путописима и предањима, историјском развоју, рударству, занатству и демографским карактеристикама ове микрорегије. У другом поглављу фокус је на законској регулативи, а у трећем поглављу дате су информације о туристичком и функционалном положају тог подручја. Затим је пажња посвећена здравственом и манифестационом туризму у Сурдулици и Власотинцу и дате су перспективе развоја туризма“, открива Анђелина Марић Станковић.
Други део монографије „Електроенергетски потенцијали Власинске микрорегије“ састоји се из четири поглавља.
„У првом поглављу „Хидроенергетика у Власинској микрорегији“ дате су информације о развоју великих и малих хидроелектрана и раду малих хидроелектрана у заштићеним зонама, са посебним освртом на њихов утицај на животну средину. У другом поглављу дате су информације о сунчевом зрачењу у Србији, о глобалном, дифузном и директном сунчевом зрачењу, као и средњој месечној температури у Сурдулици, Власотинцу и Црној Трави. У трећем поглављу говори се о енергији ветра, а у четвртом о електроенергетским капацитетима“, додаје млада научница.
Монографија може користити студентима туризмологије, физике, технике, економије и заштите животне средине на основним, мастер и докторским студијама и стручњацима у привреди и ван ње у решавању проблема из области туризма и електроенергетике.
Анђелина Марић Станковић је основну школу и гимназију завршила у Власотинцу и уписала студије географије на Природно-математичком факултету у Нишу. Основне
академске студије завршила је са просечном оценом 9,39. Са истом просечном оценом завршила је и мастер студије географије на ПМФ-у у Нишу на тему „Туристичка валоризација краљевских бања Србије“. Затим је уписала докторске студије на Географском факултету у Београду из области Геонаука. На докторским студијама је положила све испите са просечном оценом 9,89. Тема њене докторске дисертације је „Туристичке атракције у функцији структурирања понуде Пчињског округа“.
Анђелина Марић је до сада учествовала са радовима на домаћим и међународним конференцијама из области географије, учествовала је у реализацији пројекта ,,Испитивање енергетске ефикасности фотонапонске соларне електране од 2 кW, кроз пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја, чији је руководилац проф. др Томислав М. Павловић.
Наша млада научница учествује у реализацији Међународног пројекта ,,Атлас Сунчевог зрачења у Републици Српској“, који финансира Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске, а руководилац пројекта је академик Драгољуб Мирјанић.
У звање истраживач-приправник Анђелина В. Марић Станковић изабрана је 2017. године године на Природно-математичком факултету у Нишу, док је у звање истраживача-сарадника Анђелина изабрана 2021. године на Природно-математичком факултету у Нишу.
Међу бројним стручним, истраживачким и научним радовима презентованим у земљи и иностранству овог пута издајамо само рад Анђелина Марић, Демира Шаћировића и Селима Шаћировић, „Вински туризам у функцији привредног развоја општине Власотинце“.
Без обзира на све успехе Анђелина не заборавља свој завичај и део њених истраживања усмерен је на родни крај.

Recommended For You

About the Author: Medija centar 016

Ostavite odgovor

%d bloggers like this: