“Šišobrk”: Iz feljtona “Vlajkova ulica” Save Dimitrijevića, poznatog leskovačkog novinara i književnika

Loading

САВА ДИМТРИЈЕВИЋ: НОВИНАР И КЊИЖЕВНИК, ВЕЛИКИ ЗНАЛАЦ ДУХА СТАРОГ ЛЕСКОВЦА
Ш и ш о б р к
Деска Кочилова: Џепароша Шишобрка су нашли случајно тамо накуде Богојевачки пут. Ника бара имала и там га нашли – у плитку бару крај пут за Богојевце. Такој сам чула.. Да је била ливада могло би да се помисли да је легја у траву да се од одмори и такој заспаја. Ал, неје била ливада него бара с пуно пуноглавцви и шевар.
Трајкова жена Љубица је држала бакалницу, продавала је и ракију у радњу и туј је дођуваја тај џепарош Шишобрк….
Муж на Љубицу Трајко Кочил беше добар и мучен је био. И он је моје године и ишли смо заједно у школу. Трајко је знаја да му жена Љубица иде с-с Шишобрка и после се он разведе и напуди Љубицу.
Шишобрк се преликујеше – тураше маске на лице. Он је на панталоне имаја цепени џепови. Кад украде паре на људи тури ги у џеп и оне пропаднев у ногавиу.И џандари га претрисав, ал џепови празни јер су паре кроз цепен џеп пропале у ногавицу.. Шишобрк
беше искочија и у новине да Бугарска граница страује да тај џепарош Шишобрк не пређе тамо у Бугарску – толко је страшан лопов бија. Тај Јордан Шишобрк је имаја сестре па су се и сестре криле од њега. А Љубица с с њега! И мој девер Трајко изеде ћутек од Шишобрка. Овде, на крај кућу Шишобрк уфатија и бије мојега девера Трајка Кочила. Ја и мој муж Стојан, брат на Трајка, гледамо како Шишобрк све с руке удара Трајка .. овакој га удара, овакој од зид га удара. И мој муж Стојан вика: – С-г ћу искочим , с –г ћу искочим да му се ја на Шишобрка натепам..
А ја му гикам: – Де, бре, Трајко – ко ће ти искочиш па он ће и тебе довати и ће ти се натепа!
Јер, тај Шишобрк је бија људина, голем и јак!
И Трајко после умре од бубрези…
Ђерма Ђермановић: – Јордан Шишобрк је код Љубицу Кочилку долазио. Тој су сви знали. Љубица је имала бакалницу и то је њен муж Трајко приметио. И Трајко Кочил у лонче од пола кило тури живу соду и баш у Чочину авлију туј живу соду баци на Јордана Шишобрка у очи. И Шишобрк туј у Чочину авлију паде. Имаше туј нарамци дрва и Шишобрк божемски ће узима дрва да удари Трајка, ал не може и паде- јер не види – све је бија изгорео од онуј живу соду. Али, тој му прође и остаде му вид. После Трајко Кочил умре. Љубица Кочилка се удаде за једнога Пироћанца грнчара откуд болницу, тамо беше неко време па после дођоше овде и туј умреше.
Шишобрк је бија џепарош – краде на жене из сепетке, брчка у џепови, а становање на тија лопови с који је бија и Шишобрк било гим је у Јерску воденицу – горе на на таван у сенал-к. Туј су на сенлк у Јерску воденицу седели тија тројица лопови – Шишобрк, па један шеширлија из Јајно и трећи из Дрводељу.
Влада Јера: Шишобрк је био џепарош. Он је са села и дуже време је живеја у Јерску воденицу. Када су 1937-38 године сви џепароши протерани из Лесковац, а било је колко оћеш тија џепароши – тај Шишобрк није имао уточиште у град него је живео у Јерску воденицу од коју је газда био Љуба Штирка. Бија је и неки Драган-Дракче, исто џепарош из Лесковац, па је био Лука звани Топал – на ноге неје имаја прсти па су га за тој вкали Лука Топал из Шкретин сокак…
Из фељтона ВЛАЈКОВА УЛИЦА који од јесени можете да пратите у листу Нова Наша реч.
Сава Димитријевић

Recommended For You

About the Author: Medija centar 016

Ostavite odgovor

%d bloggers like this: