Prilika za posao: Mi imamo viziju Srbije

Loading

У модерно доба и посао се модернизује. Људи који су спремни да гледају напред и мењају се у складу с временом имају највише могућности за успех. У савременом друштву, успевају људи с визијом. Ми имамо визију Србије као земље најбољих прилика за све њене грађане. Заједно радимо на томе да прилике не само створимо, већ и да знамо како да их у пуној мери искористимо.

Девојка на разговору за посао

Национална служба за запошљавање, кроз мрежу својих филијала, настоји да незапосленим лицима пружи помоћ и подршку у виду услуга, програма и мера активне политике запошљавања ради конкурентнијег иступања на тржишту радне снаге, подстиче запошљавање лица из категорија теже запошљивих и пружа квалитетну подршку послодавцима у задовољавању исказаних потреба за запошљавањем.

Саветници за запошљавање у Националној служби за запошљавање упућују и воде незапослена лица кроз целокупан процес тражења посла.

Национална служба за запошљавање омогућава преглед слободних радних места на основу онлајн поднетих пријава, потребе за запошљавањем, али и преглед актуелних јавних позива и конкурса, информација од значаја за пријаву на евиденцију незапослених, остваривање права у случају незапослености и друго.

Сви оглашени послови

Огласи из публикације „Послови“

Национална служба за запошљавање организује и сајмове запошљавања којима се омогућава успостављање непосредног контакта између лица која траже посао и послодаваца. На сајму запошљавања, овај контакт је омогућен и олакшан, јер Национална служба за запошљавање унапред идентификује кадровске потребе послодаваца и на сајам запошљавања упућује управо оне кандидате који те потребе могу да задовоље. На овај начин, послодавац на једном месту добија велики број радних биографија, управо оних лица која испуњавају његове захтеве и заинтересована су да код њега раде, чиме се поступак селекције кандидата знатно скраћује. Иако се сајмови запошљавања најчешће организују од стране Националне службе за запошљавање, све чешће се сарадња остварује и са другим актерима са локалног тржишта рада, првенствено са јединицама локалне самоуправе.

Сајмови запошљавања

Национални акциони планови запошљавања

Recommended For You

About the Author: danilo kocic

Ostavite odgovor

Discover more from Medija centar 016

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading