Snežana Ivković – “Pošto smeh u demokrati”, časopis SAN – Kanada

„Демократија је само појам у уџбеницима. Да ли стварно мислите да мишљење јавности утиче на одлуке власти?“ – Волтер Седећи на клупи у парку, четири наше жене су се весело смејале након... Read more »