Mira Đermanović, leskovačka spisateljica: Đavolujem, takoj mi merak!

ЂАВОЛУЈЕМ, ТАКОЈ МИ МЕРАК. Викав, сваки човек у себе има две стране, једну млого арну, и онуј другу, кад у њега пробудиш звер. Да си признам, онакој како је право и поштено,... Read more »