Crna Trava: Tehnička škola sa Domom učenika “Milentije Popović”

ЦРНА ТРАВА – Техничка школа са Домом ученика “Милентије Поповић”. Легенда о Црнотравским неимарима почиње са првим њеним печалбарима и тесно је повезана са свим генерацијама ученика ове школе. Следећи неимарску традицију.... Read more »