Primer za uzor: Dr Milica Kućić, “Građansko i profesionalno novinarstvo u medijima u Republici Srbiji”

BEOGRAD: Dr Milica Kulić – primer za ugled. Evo kratke biografije. Obrazovanje Doktorske studije: Kultura i mediji, Fakultet političkih nauka u Univerziteta u Beogradu,2010-2016 (doktorirala na temi Građansko i profesionalno novinarstvo u medijima... Read more »