Medija centar 016: Turistička organizacija opštine Medveđa – aktivnosti

Loading

На званичном сајту записано је да се баве:

– израдом програма развоја туризма и одговарајућих планских аката за туристичка места на територији општине.
– унапређењем општих услова боравка у општини Медвеђа, као и унапређењем туристичке привреде, а све у циљу стварања атрактивног туристичког амбијента.
– усмеравањем и координацијом активности носилаца туристичке понуде као и подстицајем изградње и развоја туристичке инфраструктуре, спортско-рекреативних и других садржаја.
– организовањем туристичко-информативне пропагандне делатности на територији општине, а све у циљу презентације и промоције туристичких вредности.
– валоризацијом, очувањем и заштитом туристичких вредности, тј. природних и антропогених мотива јабланичког краја.

Бавимо се такође организацијом излета, обилазака културно-историјских споменика, објеката и локалитета, обилазака територије у пратњи локалних водича, заказивањем и најавом посета, организацијом културних и спортских манифестација. Организујемо конгресе и научне скупове, семинаре, бавимо се подизањем туристичке културе становништва овог подручја, припремама за препознатљиви бренд са овог подручја, организујемо разне промоције, приредбе, пласирамо производе са етно обележјима овог подручја, дајемо информације и друге непоменуте услуге.

Седиште Туристичке организације општине Медвеђа је у Сијаринској Бањи, улица Краља Милана бб. а радне просторије налазе се и у Медвеђи у улици Јаблабичкој бб., у згради Дома културе.

Извор: Званични сајт Турситичке организације

Recommended For You

About the Author: Medija centar 016

Ostavite odgovor