Agencija za privredne registre Beograd: Zvanično registrovan “Glasnik – Medija centar 016” kao samostalno elektronsko izdanje

Loading

БЕОГРАД – Регистратор Регистрa медија који води Агенција за привредне регистре, на основу члана 15. став 1.Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Службени гласник РС“, бр. 99/2011,83/2014), одлучујући о регистрационој пријави уписа медија у Регистар медија, која је поднета од стране ГЛАСНИК – Медија центар 016 матични број: 28271972, преко Данила Коцића, доноси:

 Р Е Ш Е Њ Е

УСВАЈА СЕ регистрациона пријава уписа медија у Регистар медија, па се у Регистар медија региструје медиј са следећим подацима:

Назив медија: GLASNIK – MEDIJA CENTAR 016

Регистарски број: IN000787

Податак о издавачу медија односно о пружаоцу медијске услуге:

Пословно име: ГЛАСНИК – Медија центар 016

Матични број: 28271972

Седиште: Страхињића Бана 4/13, Лесковац Лесковац, Србија

Податак о језику на коме се медиј издаје, односно на коме се пружа медијска услуга: Српски;

Форма медија: Самостална електронска издања интернет портали

Интернет адреса: www.medijacentar016.com

Податак о одговорном уреднику медија:

Име и презиме: Данило Коцић

Recommended For You

About the Author: Medija centar 016

Ostavite odgovor

%d bloggers like this: