Danilo Kocić, novinar: „Leskovački pisci: bibliografije i komentari (1878 – 2018)“

Loading

Народна библиотека Власотинце: са представљања студије
“Лесковачки писци – трагови и трагања”

ЛЕСКОВАЦ – Ове године требало би да се појави најновија књига новинара и писца Данила Коцића „Лесковачки писци – библиографије и коментари (1878 – 2018)“ у којој је дат још потпунији приступ књижевном и публицистичком раду овдашњих стваралаца. Раније двотомна студија – хрестоматија носи назив „Лесковачки писци – трагови и трагања“ (2015, 2016) и аутор је сматра својим најзначајнијим делом.

ПРЕДГОВОР

Лесковачка књижевност и публицистика од краја XIX века, односно од ослобађања од Турака, до данашњих дана, предмет је ове књиге – трећег издање раније студије Лесковачки писци – трагови и трагања (Лесковац 2015, 2016). Дело се појављује под именословом “Лесковачки писци: библиографије и коментари (1878–2018)” чиме сам желео најдиректније да укажем на саму његову суштину, вредности и значај за историју књижевности и публицистике. Концепцијски је другачија од претходних издања, јер су имена аутора поређана азбучним редом, без поделе на – писце, критичаре, историчаре и публицисте.[1]

Подсетићу на оно што је већ казано у уводнику претходних књига. За историју лесковачког песништва посебно је била значајна 1977. година. Тада је Културни центар (директор мр Слободан А. Младеновић, главни и одговорни уредник Борислав Здравковић) објавио Песмопис, лесковачки песници 1945-1975 који је уредио и предговор написао Мирослав Миловановић, професор. Та збирка се и данас, без обзира на неспорне слабости, може сматрати за најбољу панораму лесковачког песништва.

Најбољу, најцеловитију анализу лесковачке књижевности XX века, написао је  Драгољуб Трајковић, правник и један од најобразованијих Лесковчана минулог столећа. Његов Преглед лесковачког књижевног ствалашатва незаобилазна је литература за било коју озбиљнију анализу. Због тога се појава овог дела 1973. године, као посебне едиције Нашег стварања (уредник Томислав Н. Цветковић), може сматрати изузетним догађајем, јер је реч о студији која иде у ред најбољих, највреднијих остварења, која су настала у Лесковцу. Верујем, међутим, да у време појаве Прегледа лесковачког књижевног стваралаштва ни аутор, ни уредник тог посебног издања Нашег стварања, нису ни били свесни његовог значаја.

Ова моја књига рађала се из протеста, али уз много наде; рађала се јер сам хтео, иако свестан своје недовољне упућености у све тајне лесковачке литературе, па и недовољног знања у писању овако обимних дела, да се као човек овог временског теснаца, макар делимично, одужим вредним, упорним људима, који су живели у другим временском простору. Истовремено настала је из жеље да прибележим, макад узглед, у фрагментима, који камичак сјаја о људима, писцима, и не само њима, који и данас стварају, каткад потпуно заборављени или врло мало признати у средини којој су поклонили најлепше године и своје најлепше снове. Књига је писана и са надом да ће некима послужити као подстрек да се лате тог заносног, лепог трагања за нечим што се зове – литература. Бити сам, одвојен од свакодневне галаме, од људи, некима се може учинити највећом казном. Али бити сам, и то поклоњено време даривати неком другом животу, била је моја највећа снага која ме је и нагнала да истрајем у овом послу. Писање – давно сам чуо и прибележио – писање је дело усамњених људи. Самоћа се дружи са надом да ће тај тренутак бити наше једино – вечито трајање![2]

Лесковачки писци: библиографије и коментари (1878–2018), измењено издање раније објављене двотомне студије Лесковачки писци – трагови и трагања (Лесковац (2015, 2016) није, наравно, само моје дело. Могло би се рећи да је и понајмање моја рукотворина.

Ако се пажљиво чита, а верујем да ће је многи тако и читати, лако се може уочити, као на брисаном простору, да ми је у овом подухвату богата литература била највећи савезник. Ако човек жели да буде довољно искрен и ако жели да буде део оваквог пројекта, природно је што је своје савезнике морао да тражи у књигама које су створене пре десет, двадесет, па и стотину година. И не само у књигама, и не само у периодици, и не само у затуреним белешкама. Дабоме, највише тамо, али за овакву врсту подухвата потребно је све то и много више од тога.

Оно најважније – уз свакодневни, упорни, систематски рад – остаје ипак тајна сваког аутора. То је та шифра која може да доведе до успеха. Тај део стваралачког чина је – само мој! Трагање, одабир литературе, процена вредности сваког податка, критички осврт на време, људе и догађаје, дело су којим се сваки аутор књиге може без остатка да прикаже свима – и добронамернима и осталима. Ти остали су, знам из властитог искуства, драгоценији, важнији саговорници, јер ионако аутор верује – ма колико био самокритичан и склон реалности – да је написао добру књигу. Јер, да није тако, оне не би ни настајале! У писању оваквих књига, и то свакако треба казати, није довољна само ауторова жеља, па ни обимна литература (али су то, свакако, предуслови без којих се тај наум не може остварити); нужна је и нека врста интелектуалне дрскости да се на све изазове који се намећу дају одговори ,,отворених очију’’. Дабоме да је и то само део, али важан део, посла, а све остало је – мукотрпно истрајавање!

Могао бих да закључим, без лажне скромности, да сам у овој измењеној, преуређеној студији “Лесковачки писци: библиографије и коментари (1878-2018)” омогућио још целовитији увид у књижевно и публицистичко стваралаштво лесковачких аутора.[3]

Данило Коцић

САДРЖАЈ:

УМЕСТО УВОДА

ПРЕДСТАВЉЕНИ АУТОРИ

 1. Андрејевић, Миодраг (7)
 2. Антанасијевић Настић, Радмила (8)
 3. Арсеновић Драгомировић, Наталија (9)
 4. Баљозовић, Велибор (11)
 5. Белић, Јован (12)
 6. Бецић, Иван (13)
 7. Бјелетић, Жарко (16)
 8. Благојевић, Душан (17)
 9. Блажић, Славица (18)
 10. Богдановић, Радунка (18)
 11. Божовић Баторовић, Верица (19)
 12. Божовић, Милан (21)
 13. Борчић, Сања(24)
 14. Бошковић, Добривоје (25)
 15. Бошковић, Ивана (28)
 16. Бранковић, Драгутин (29)
 17. Букелић, Јован (30)
 18. Бунић, Сима (33)
 19. Васић, Живко (35)
 20. Величковић, Миодраг (36)
 21. Величковић, Новица (37)
 22. Вељковић, Властимир (38)
 23. Вељковић, Дејан (41)
 24. Веселиновић, Светозар (42)
 25. Вучковић, Љиљана (42)
 26. Врањанац, Ненад (42)
 27. Горановић, Миодраг (44)
 28. Гроздановић, Драгутин (45)
 29. Грујић, Виолета (52)
 30. Грујић, Радиша (46)
 31. Дабић, Татјана (47)
 32. Давинић, Александар (47)
 33. Дедић, Михајло (48)
 34. Дикић, Јурица (49)
 35. Димитријевић, Милан (49)
 36. Димитријевић Анђелковић, Надежда (52)
 37. Димитријевић, Небојша (53)
 38. Димитријевић, Сава (54)
 39. Димитријевић, Сергије (56)
 40. Динић, Сретен (63)
 41. Динчић, Љубиша (69)
 42. Добријевић, Војислав (70)
 43. Дојчиновић, Душан (71)
 44. Дојчиновић, Михајло (71)
 45. Ђермановић, Мира (75)
 46. Ђокић, Небојша (75)
 47. Ђокић, Цака (77)
 48. Ђорђевић, Дејан (77)
 49. Ђорђевић, Драгутин (80)
 50. Ђорђевић, Ђурђа (83)
 51. Ђорђевић, Јован (83)
 52. Ђорђевић, Јовица (84)
 53. Ђорђевић, Љубица (85)
 54. Ђорђевић, Марина (86)
 55. Ђорђевић, Миодраг (86)
 56. Ђорђевић, Срђан (87)
 57. Ђорђевић, Станко (88)
 58. Живковић, Љубомир (89)
 59. Здравковић, Борислав (90)
 60. Здравковић, Дрган Миодраг (100)
 61. Здравковић, Мирослав (101)
 62. Златановић, Нинослав (103)
 63. Златковић, Биљана (104)
 64. Златковић, Јелена (105)
 65. Златковић, Саша (105)
 66. Зоричић, Драгана (106)
 67. Ивановић, Небојша (107)
 68. Илић, Никола (108)
 69. Илић, Смиља (112)
 70. Илић, Томислав (112)
 71. Истатковић, Војислав (116)
 72. Јанаћковић, Љиљана (116)
 73. Јанковић, Снежана (117)
 74. Јањић, Душан (118)
 75. Јањић, Љиљана (134)
 76. Јањић, Снежана (137)
 77. Јовановић, Зоран (138)
 78. Јовановић, Зоран Јајински (138)
 79. Јовановић, Јован (138)
 80. Јовановић, Марина (142)
 81. Јовановић, Мирослава (143)
 82. Јовановић, Мирослав (144)
 83. Јовановић, Тихомир (145)
 84. Јовић, Раде ( 147)
 85. Јоковић, Милан (150)
 86. Јоксимовић, Анита (150)
 87. Каписазовић, Добривоје (151)
 88. Каранфиловић, Маре (153)
 89. Каранфиловић, Мирослав (154)
 90. Конфино, Жак (155)
 91. Костадиновић, Данијела (169)
 92. Костић, Драгиша (171)
 93. Костић, Јадранка (172)
 94. Костић Стефановић, Мимица (173)
 95. Костић, Нина (174)
 96. Костић, Слободан Коста (174)
 97. Коцић, Данило (177)
 98. Коцић, Мира (184)
 99. Кражић, Ненад (185)
 100. Красић, Владимир (187)
 101. Крстић, Аница (189)
 102. Крстић, Даринка (189)
 103. Крстић, Љиљана (190)
 104. Крстић, Небојша (191)
 105. Крастић, Славко (192)
 106. Кулић, Димитрије 193)
 107. Кулић, Мија (199)
 108. Леви, Милан (200)
 109. Лукић, Боривоје (201)
 110. Лукић, Маја (202)
 111. Лукић, Мирослав (202)
 112. Маринковић, Милисав (203)
 113. Марић, Предраг (204)
 114. Марјановић, Светислав (205)
 115. Миленковић, Димитрије (206)
 116. Миленковић, Лазар (207)
 117. Миленковић Такић, Љиљана (208)
 118. Милић, Синиша (208)
 119. Миленковић, Момчило (209)
 120. Миленковић, Србољуб (210)
 121. Милићевић, Никола (211)
 122. Миловановић, Боркица (211)
 123. Миловановић, Мирослав (214)
 124. Милосављевић, Драгомир Странац (219)
 125. Милојевић, Милош (220)
 126. Миљковић, Драгана (224)
 127. Миљковић, Јован  (225)
 128. Миљковић, Нинослав (226)
 129. Миљковић, Станко (227)
 130. Митић, Зорица (229)
 131. Митић, Миодраг  (230)
 132. Митић, Стефан (231)
 133. Митровић Андријана (231)
 134. Митровић, Божидар (233)
 135. Митровић, Брана (235)
 136. Митровић, Војин (242)
 137. Митровић, Никола Кокан (243)
 138. Михајловић, Богољуб (247)
 139. Михајловић, Јован Јоца (248)
 140. Мичић, Биљана (250)
 141. Мичић, Влaдимир (252)
 142. Младеновић, Благоје  (257)
 143. Младеновић, Бранислав (259)
 144. Младеновић, Љубинка (260)
 145. Младеновић, Слађана (261)
 146. Младеновић А., Слободан (262)
 147. Младеновић, Слободан (263)
 148. Момчиловић, Јована (264)
 149. Момчиловић, Милан (264)
 150. Недељковић, Јовица (277)
 151. Нешић, Драгана (266)
 152. Нешић, Миомир (267)
 153. Николић, Александар (270)
 154. Николић, Драгутин (271)
 155. Николић, Марија (272)
 156. Николић, Милица (273)
 157. Николић, Нада (274)
 158. Николић, Слободан Травица (275)
 159. Ниношевић, Мира (276)
 160. Новаковић, Наталија (287)
 161. Пејатовић, Првољуб (278)
 162. Пејчић Јован (279)
 163. Перовић, Миливоје (283)
 164. Перошевић, Бранко (283)
 165. Петковић, Груја (287)
 166. Петковић Стојиљковић, Јасмина (289)
 167. Петковић, Јелена (289)
 168. Петровић, Милан (291)
 169. Петровић, Петар (293)
 170. Петровић, Тихомир (294)
 171. Пешић, Марија (301)
 172. Пешић, Перица (303)
 173. Поп-Коцић, Јован (305)
 174. Радовановић, Данијела (306)
 175. Радовановић, Драгомир (308)
 176. Радовић, Драган (318)
 177. Радовић, Јелена (321)
 178. Радојевић–Томић, Гордана (321)
 179. Рајковић, Слађана (323)
 180. Ракић, Зоран (326)
 181. Ракић, Хранислав  (326)
 182. Ранђеловић, Јелена (334)
 183. Ристић, Аристомен (334)
 184. Ристић, Вукадин  (337)
 185. Ристић, Дејан (339)
 186. Силомић, Самник (Ратомир Крстић) (341)
 187. Симоновић, Милан (342)
 188. Спасић, Стевица (344)
 189. Стајић, Предраг  (345)
 190. Стаменковић, Братислав (346)
 191. Стаменковић, Душан  (347)
 192. Стаменковић, Јовица (348)
 193. Стаменковић Љиљана (363)
 194. Станковић, Горица (351)
 195. Станковић, Драгољуб Чиви (353)
 196. Станковић, Живојин (353)
 197. Станковић, Југослав (353)
 198. Станковић, Предраг (354)
 199. Станковић, Радмила (355)
 200. Станковић, Саша (355)
 201. Станковић, Светолик (360)
 202. Стевановић, Јован (367)
 203. Стевановић, Добрица (367)
 204. Стевановић, Марина (367)
 205. Стевановић, Томислав (367)
 206. Стефановић, Јосиф (368)
 207. Стефановић, Миодраг (370)
 208. Стојановић, Зоран (371)
 209. Стојановић, Зорица (373)
 210. Стојановић, Иванка (373)
 211. Стојановић, Јовица (375)
 212. Стојановић, Лука (377)
 213. Стојановић, Љуба (378)
 214. Стојановић, Марија (379)
 215. Стојановић, Марко (384)
 216. Стојановић, Милан (386)
 217. Стојановић, Милан – Миланча (386)
 218. Стојановић, Миодраг (386)
 219. Стојановић, Милена (387)
 220. Стојановић, Саша (389)
 221. Стојановић Ђорђевић, Тамара (395)
 222. Стојичић, Светозар (396)
 223. Стојковић, Весна (397)
 224. Стојковић, Живан  (397)
 225. Стојковић, Миодраг (403)
 226. Стојковић, Родољуб (405)
 227. Стојмировић, Станимир Грицко (406)
 228. Стошић, Душан  (408)
 229. Тасић, Димитрије (414)
 230. Тасић, Драги (416)
 231. Тасић, Драган  (418)
 232. Тасић, Живојин (425)
 233. Тасић, Зорица (427)
 234. Тимченко, Николај (428)
 235. Тодоровић, Братислав (445)
 236. Томић, Југослав (447)
 237. Трајковић, Верољуб  (448)
 238. Трајковић, Драгољуб (450)
 239. Трајковић, Милан (458)
 240. Требјешанин, Радош (460)
 241. Туровић, Добросав (474)
 242. Ћукаловић, Вукица (477)
 243. Фазловски, Фреди (478)
 244. Филиповић, Радисав (481)
 245. Хаџи Танчић, Драгослав (482)
 246. Хаџи Танчић, Саша (483)
 247. Херман, Маја (487)
 248. Хубач, Вили Велимир (488)
 249. Хубач, Жељко (492)
 250. Цветановић, Миша (496)
 251. Цветковић, Бојана – Лебанац (498)
 252. Цветковић, Вастимир (499)
 253. Цветковић, Драгојла (500)
 254. Цветковић, Костадин (501)
 255. Цветковић, Милорад (502)
 256. Цветковић, Миодраг (504)
 257. Цветковић, Никола (505)
 258. Цветковић, Томислав (510)
 259. Цонић, Вукашин (516)
 260. Шимунец, Звонимр (523)
 261. Шушулић, Радослав (525)

    УМЕСТО ЗАКЉУЧКА (539)

    ЛИТЕРАТУРА (567)

    О АУТОРУ (585)

 

НАПОМЕНА: До коначног изласка из штампе, молим зналце књижевног и публицистичког ствалаштва Лесковца да укажу на евентуалне пропусте (изостављен неки од аутор) како би отклонио те слабости. Хвала унапред.

[1] Напомена: Лесковац  је ослобођен од Турака 11. децембра 1877. године.

[2] Видети двотомну студију Лесковачки писци – трагови и трагања, Лесковац 2015, 2016.

[3]Аутори (писци, књижевни критичари и публицисти) поређани азбучним редом (наведени најважнији подаци из библиографије уз краће анализе њихових најважнијих дела).

Recommended For You

About the Author: Medija centar 016

Ostavite odgovor

%d bloggers like this: