Medija centar 016: Slobodan Glišić i Stefan Kitanović, biografija

Loading

ЛЕСКОВАЦ – На 30. седници Скупштине Града Лесковца, која ће се одржати 8. априла 2019. године, једна од тачака биће: Предлог за разрешење два члана Градског већа на сталном раду у већу, због подношења оставки и предлог за избор два нова члана Градског већа, који би били на сталном раду у Већу.

Кандидати за нове чланове Градског већа су др Слободан Глишић и Стефан Китановић, који тренутно раде у Кабинету градоначелника Лесковца као помоћници.

Др СЛОБОДАН ГЛИШИЋ, биографија

Др Слободан Глишић је рођен 04.05.1988. године у Лесковцу, где и данас живи. Студије је уписао школске 2007/2008. године на Технолошком факултету у Лесковцу, смер фармацеутско-козметичко инжењерство. У четвртој години основних студија, 2010/2011. године, проглашен је за најбољег студента ове високо образовне установе. Дипломирао је 8. октобра 2011. године.

Исте године на Технолошком факултету уписао је мастер студије, смер фармацеутско-козметичко инжењерство, које је и завршио 5. октобра 2012., одбранивши мастер рад на тему “Развој и испитивање нових биоактивних козметичких формулација“ са оценом 10. Током студирања на мастер студијама остварио је просечну оцену 9,90.

Године 2012/2013. на Технолошком факултету у Лесковцу уписао је докторске студије на смеру технолошко инжењерство. Школске 2014/2015. године ангажован је као сарадник у настави на извођењу вежби из предмета математика 1, а 2015/2016. на предмету инструменталне методе. Претходне године докторских студија завршио је у року са просечном оценом 10. Докторску дисертацију под називом „Развој биокомплекса и наночестица биоактивних метала стабилизованих олигосахаридима“ одбранио је 08.06.2018. године, чиме је стекао научни назив доктор наука – технолошко инжењерство.  

Као стипендиста Министарства просвете, науке и технолошког развоја укључен је од априла 2013. године на реализацији пројекта Министарства просвете, науке и технолошког развоја, из програма технолошког развоја (бр.ТР-34012), под називом „Биљни и синтетички биоактивни производи новије генерације“.

СТЕФАН КИТАНОВИЋ, биографија

Стефан Китановић је рођен 24.11.1992. године. Дипломирао је на Економском факултету Универзитета у Нишу, са просечном оценом 9.73 , смер Финансије, банкарство и осигурање. Мастерирао је на Економском факултету Универзитета у Нишу, са просечном оценом 9.71, смер Финансије, банкарство и осигурање, на катедри за рачуноводство, информатику и математику.

У току студија основао је спортско друштво на Економском факултету Универзитета у Нишу и био члан Извршног одбора универзитетског спортског савеза града Ниша. Био је члан Студентског парламента Универзитета у Нишу. Испред Студентског парламента Универзитета у Нишу делагиран је за представника студената у највишем представничком телу студената Универзитета Србије – Студентској конференцији Универзитета Србије. По завршетку студија обављао је стручну праксу у Градској управи Града Лесковца, Одељењу за финансије, након чега је и волонтирао на истим пословима. Потом је обављао послове шефа рачуноводства у Прекршајном суду у Лесковцу и био члан Одбора за буџет и финансије Града Лесковца. Добитник је Повеље за најбољег спортисту Града Лесковца, стипендиста фонда за младе таленте, „Доситеја“, Министарства омладине и спорта, стипендиста Града Лесковца „Подршка младим талентима“, добитник Октобарске награде Града Лесковца за изузетне резултате остварене током школовања на Економском факултету Универзитета у Нишу, исказану хуманост, као и за развој и промоцију спорта у Лесковцу.

Извор:
Званични сајт Града Лесковца

Recommended For You

About the Author: Medija centar 016

Ostavite odgovor

%d bloggers like this: