Andrijana Mitrović, diplomirani inženjer tehnologije i PR menadžer: Borba za pažnju generacije „Z“

Loading

LESKOVAC – U okviru programa stručnog usavršavanja zaposlenih u prosveti, juče je u Centru za stručno usavršavanje u obrazovanju održan seminar “Lična motivacija i motivacija drugih”, koji je izazvao interesovanje i kod sugrađana, koji nisu zaposleni u obrazovanju, ali su prisustvovali seminaru zbog prepoznavanja vrednosti teme za njihov lični razvoj.

Voditelj seminara bila je Andrijana Mitrović, talentovana leskovačka pesnikinja, diplomirani inženjer tehnologije i PR menadžer.

 

„U doba brzog životnog tempa i borbe za pažnju pojedinca kako u realnom, tako i u virtuelnom svetu, pravo je umeće baviti se nečim što se zasniva na motivaciji drugih. Percepcija autoriteta se vremenom promenila, te da bismo izvršili uticaj, nije dovoljno da imamo formalni autoritet, već moramo imati i realnu moć, koja se zasniva na veštinama motivisanja drugih“– ističe Andrijana Mitrović, diplomirani inženjer tehnologije i PR menadžer, koja je bila voditelj seminara. 

Ona je predstavila motivacioni proces u prilično širokom kontekstu, na koji utiču mnogi faktori: priroda same ličnosti i njena percepcija prepreka i grešaka na putu ka cilju, podložnost negativnom uticaju bliskog okruženja, pritisak naših životnih uloga koje treba održati u balansu, zatim globalni trendovi, karakteristike grupe ljudi koju treba motivisati itd. Da bismo motivisali druge, moramo najpre sami biti motivisani, kako bi preneli neophodnu pokretačku energiju, identifikovali razvojnu fazu motivacije u drugima i faktore koji ih drže u mestu.

Kako kaže Mitrovićeva, iako je program bio intenzivan i trajao preko tri sata, uključujući i vežbe koje su zahtevale kognitivan napor, polaznici seminara su u evaluacionom upitniku odgovorili da je seminar bio podsticajan zbog generisanja ideja i da su mnogo toga novog naučili i dobili korisne alate i tehnike, koje mogu iskoristiti za bolju samoorganizaciju, ličnu motivaciju i za motivisanje drugih.

Najveći broj učesnika je, kao najinteresantniji deo seminara, naveo predstavljanje istraživanja o karakteristikama generacije „Z“, koju čine sadašnji učenici osnovnih i srednjih škola, u okviru koga su predstavljene njihove navike, stavovi po mnogim životno važnim pitanjima, interesovanja, dominantan način misaonog procesa, kao i autoriteti znanja koje oni poštuju, tendencije koje ih očekuju itd…

„Nakon detaljnog uvida u stavove, navike i potrebe ove generacije, diskutovali smo o  kreativnim načinima kako bi se mogla izazvati radoznalost i održati pažnja na nastavi, a oni se suštinski zasnivaju na vršenju uticaja na sva tri nivoa: saznajnom, emocionalnom i akcionom. U praksi bi to značilo objasniti na koji način tema doprinosi njihovim ciljevima u globalnim tokovima i pomoći im da prepoznaju vrednost za sebe, kao što svakoga dana u digitalnom svetu procenjuju vrednost neke objave i da li će se zadržati na njoj. Zato bi bilo dobro da nastavnici prate trendove i budu korak ispred njih u pogledu informisanosti, mada je to sve teže“, pojašnjava Andrijana Mitrović.

Što se tiče planova u vezi budućih seminara, Mitrovićeva je izjavila da je ovo prvi seminar koji je držala zaposlenima u obrazovanju u saradnji sa Centrom za stručno usavršavanje i da su već tokom prezentacije učesnici pokazali interesovanje za određene teme za koje može napraviti plan i program.

Recommended For You

About the Author: Medija centar 016

Ostavite odgovor