JKP “Vodovod”: Vodosnabdevanje grada Leskovca, kao i životi i zdravlje ljudi nisu ugroženi

Loading

ЛЕСКОВАЦ – Поводом коментарисања Билтена бр. 208 О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ПОДРУЧЈУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЈВП “СРБИЈАВОДЕ“ од 15.08.2019. године ЈКП Водовод Лесковац издаје следеће

САОПШТЕЊЕ:

Водоснебдевање града Лесковца, као и животи и здравље људи НИСУ угрожени.

Наиме, брана са хидроакумулацијом Барје у власништву је Републике Србије која преко ЈВП Србија воде газдује овом и осталим бранама у Србији. ЈКП Водовод Лесковац на основу уговора по ЈН врши управљање и одржавање бране са хидроакумулацијом, а све по налогу, плану и упутству управљања режима рада на брани Барје ЈВП Србија воде.

Крајем маја месеца услед атмосферског пражњења дошло је до оштећења електронског система за аутоматско управљање и аквизицију података на брани са хидроакумулацијом Барје, што је довело до проглашења ванредног стања на самом објекту бране почетком јуна месеца. Само проглашење ванредног стања, стандардна је превентивна процедура, а екипе ангажоване од стране ЈВП Србија воде раде на отклањању недостатака.

Иначе, сви објекти и постројења на брани потпуно су функционални у мануелном режиму и још једном понављамо места за панику нема, јер водоснабдевање града и животи и здравље људи нису угрожени.

 Извор:

Званични сајт „Водовода“ Лесковац (пренет дословно, без лекторисања), 16. август 2019.

Recommended For You

About the Author: danilo kocic

Ostavite odgovor

%d bloggers like this: