Opštinski štab za vanredne situacije opštine Medveđa: Zatvara se robna pijaca do daljnjeg

Loading

МЕДВЕЂА – На основу чл.29. Закона о одбрани („Слусжбени гласник РС“ бр.116/07, 88/09, 104/09, 10/15 и 36/18) и  Одлуке о проглашењу ванредног стања на територији целе Републике Србије („Службени гласник РС“ бр.29/2020) од 15.03.2020. године, Општински штаб за ванредне ситуације општине Медвеђа, на основу оцене и процене тренутне епидемиолошке ситуације у општини Медвеђа, а на седници одржаној 19. марта 2020. године, доноси Н А Р Е Д Б У, коју преносимо у целини:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА МЕДВЕЂА
Општински штаб за ванредне ситуације
07Број:217-11/2020-2

19.март 2020. године

М е д в е ђ а

На основу чл.29. Закона о одбрани („Слусжбени гласник РС“ бр.116/07, 88/09, 104/09, 10/15 и 36/18) и  Одлуке о проглашењу ванредног стања на територији целе Републике Србије („Службени гласник РС“ бр.29/2020) од 15.03.2020. године, Општински штаб за ванредне ситуације општине Медвеђа, на основу оцене и процене тренутне епидемиолошке ситуације у општини Медвеђа, а на седници одржаној 19. марта 2020. Године, доноси

Н А Р Е Д Б У

НАЛАЖЕ СЕ ЈКП „Обнова“ из Медвеђе, да до даљњег затвори робну пијацу у Медвеђи, као и да предузме мере да се пијачна продаја обавља искључиво унутар  простора Зелене пијаце.

Обавезује се ЈКП „Обнова“ да о предузетим мерама редовно извештава Штаб за ванредне ситуације општине Медвеђа.

НАЛАЖЕ СЕ  Општинској управи општине Медвеђа, инспекцијској служби да врши контролу спровођења горе наведене мере и о томе извештава Штаб за ванредне ситуације општине Медвеђа.

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈА

                                                                                                ЗАМЕНИК КОМАНДАНТА

                                                                                                            Горан Ивановић 

Recommended For You

About the Author: danilo kocic

Ostavite odgovor