GRAD LESKOVAC: JP “Urbanizam i izgradnja” isplaćeno iz budžeta 10.946.513,11 dinara

Loading

Из буџета града Лесковца Јавном предузећу „Урбанизам и изградња Лесковац“ данас је исплаћен износ од 10.946.513,11 динара на име услуга, а по основу уговора о извршењу посла.

Услуге које се исплаћују из буџета града Лесковца, а које пружа ЈП „Урбанизам Лесковац“ су: урбанистички пројекат, стручни надзор на комуналном одржавању и на изградњи, припрема техничке спецификације за јавне набавке, спровођење комплетног поступка јавне набавке, као и рад комисије за примопредају изведених радова и за коначан обрачун изведених радова.

Обавезе се измирују редовно након извршених услуга по Уговору о уређивању међусобних права и обавеза у извршењу послова ЈП „Урбанизам и изградња Лесковац“

Recommended For You

About the Author: Medija centar 016

%d bloggers like this: