RSZ: U Srbiji 2021. umrlo 135.901, odnosno 20.947 ili 18,2 odsto više nego prethodne godine! Katastrofa!!!

БЕОГРАД – У овом саопштењу приказани су претходни резултати о живорођеним и умрлим након уписа чињенице рођења и смрти у матичне књиге рођених и умрлих. Подаци су приказани према месецу регистрације, тј.... Read more »