JUGpress: Žene u Leskovcu u ogledalu statistike

LESKOVAC – Na teritoriji Leskovca, po popisu stanovništva iz 2022. godine, živi 123.950 stanovnika, od čega je 62.421 žena. Punoletnih je 52.444. Inače, po starosnim grupama situacija je sledeća: do četiri godine... Read more »

Položaj žena preduzetnica u Srbiji: Statistika koja upozorava!

U Srbiji žene čine polovinu radno sposobnog stanovništva, a ipak su u neravnopravnijem ekonomskom položaju u odnosu na muškarce. U poređenju sa muškarcima, žene su u većem procentu nezaposlene, manje plaćene za... Read more »