Masovna krađa šuma na jugu Srbije, ekološki kriminal u eksploziji

Kako se približava sezona grejanja, sve je veća i seča šuma, planska, ali i neplanska. Pustoše se državne i privatne šume. Poručnik Filip Nahajovski, inspektor policijske Jedinice za suzbijanje ekološkog kriminala, kaže... Read more »