DR ALEKSANDAR RANGELOV: Zašto je važno podanike politički i pravno opismeniti?

Zašto je važno podanike političkipravno opismeniti? Zato što samo tako mogu postati građani! Podanik pristaje na eksploataciju, a građanin ne! Kada raščlanite bilo koji društveni problem, vi otkrijete da je u pitanju... Read more »